Kanclerze z całej Polski szkolą się w Olsztynie

Pięćdziesięciu pięciu kanclerzy i kwestorów z 30 uczelni wyższych z całej Polski bierze udział w XVII Szkole Fundacji Rektorów Polskich, która odbywa się w Olsztynie. To już trzecie takie szkolenie w naszym mieście.

Letnie szkoły zarządzania strategicznego są przeznaczone dla najwyższej kadry akademickiej zarządzającej polskimi uczelniami publicznymi. Fundacja Rektorów Polskich organizuje je co roku na przełomie maja i czerwca. W tym roku na program szkoły (29.05.-1.06.) składają się 4 moduły obejmujące łącznie 9 sesji wykładowych i debatę panelową z udziałem kanclerzy, kwestorów i ekspertów dotyczącą zmian we szkolnictwie wyższym. Tematyka wykładów obejmuje następujące zakresy: plany i tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego w perspektywie do 2020 r.; przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym z perspektywy roku akademickiego 2016/17; działania kontrolno-ewaluacyjne w szkolnictwie wyższym. Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z: projektami na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego realizowanymi przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz FRP, propozycją nowej usługi dla pracowników administracyjnych i władz uczelni, czyli z platformą komunikacyjną, audytem i kontrolą zarządczą w szkołach wyższych z perspektywy Ministerstwa Finansów, założeniami budżetowymi i modelami dotyczącymi finansowania szkół wyższych w 2017 r., działalnością kontrolną NIK w szkołach wyższych, planowanymi zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych z perspektywy uczelni. Wykładowcami są m.in. eksperci z MNISW, MF. W programie szkolenia znalazł się także czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Po co FRP organizuje takie szkolenia?

- Zależy nam, aby rektorzy i kanclerze nie uczyli się na błędach w trakcie pracy, lecz szli do pracy przygotowani – podkreślał już 10 lat temu prof. Jerzy Woźnicki, prezes FRP, organizator szkół (na zdj. w srodku).

Dlatego też po każdym (godzinnym) wykładzie jest zawsze czas na dyskusje i wymianę doświadczeń, aby uczestnicy szkoły mieli okazję uczyć się też sami od siebie.

W ciągu kadencji FRP urządza dla każdej grupy „uczniów” 2 szkolenia, jedno na początku, a drugie w połowie kadencji. Na to pierwsze zaprasza także ustępujących pracowników, aby wskazali nowicjuszom, jakich błędów unikać, czego nie robić lub jak rozwiązywać problemy.

Pierwsza i druga Letnia Szkoła Zarządzania Strategicznego odbyła się w Kortowie. Pierwsza - w 2005 r. dla rektorów i prorektorów, druga - w 2006 r. dla kanclerzy i kwestorów.

lek, Fot. Dariusz Budzyński