Kalendarium 2022 roku. Odnotowujemy sukcesy i najważniejsze wydarzenia na UWM

Choć mijający rok na pewno nie należał do najłatwiejszych (upływał on w cieniu skutków pandemii i wojny w Ukrainie), to jednak chcemy w nim widzieć przede wszystkim jasne punkty. Społeczność UWM dostarczyła wielu powodów do dumy. Sprawdźmy, czym żyliśmy w 2022 roku!

 

Styczeń

Prof. n. med. Andrzej Grzybowski, kierownik Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim UWM, otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta Polski, zdobył też drugie miejsce w plebiscycie Olsztynianin Roku 2021 „Gazety Wyborczej”.

Mgr Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, asystentka w Katedrze Położnictwa Szkoły Zdrowia Publicznego UWM to „Położna na medal”. Zwyciężyła w 8. edycji tego ogólnopolskiego konkursu.

UWM powrócił do zajęć stacjonarnych.

Dr hab. Karol Sacewicz z Instytutu Historii UWM od stycznia kieruje olsztyńską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej.

Prof. Mariusz Rutkowski, dyrektor Instytutu Językoznawstwa UWM został kierownikiem Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego.

Zwycięzcą 16. edycji plebiscytu „Belfer UWM 2021 został dr Dariusz Barski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 

Luty

Praca licencjacka Radosława Kajkowskiego – absolwenta ekonomii na WNE – zdobyła trzecie miejsce w piątej edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego.

Diana Maniak-Brzezińska - wykładowczyni w Katedrze Pielęgniarstwa w szkole Zdrowia Publicznego oraz pielęgniarka w szpitalu dziecięcym w Olsztynie została wyróżniona przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w związku z udziałem w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii.

Dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Troje naukowców z UWM znalazło się w gronie 103 laureatów Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Minister wyróżnił prof. Ewę Korzeniewską, dr hab. Monikę Harnisz, prof. UWM i prof. Jana Jankowskiego.

Po wybuchu wojny w Ukrainie Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawił stanowisko w sprawie potępienia aktu agresji wobec niepodległej Ukrainy oraz solidarności z Narodem Ukraińskim. Społeczność UWM zorganizowała zbiórki pomocowe i z otwartością witała przybywających do Kortowa uchodźców. 

Marzec

Od 1 marca dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UWM jest Maciej Kamiński.

Porozumienie o współpracy w zakresie działalności dydaktyczno-edukacyjnej oraz badań naukowych podpisali prof. Jerzy Przyborowski – rektor UWM i Adam Roczniak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

W Kortowie rozpoczęła działalność Świetlica Akademicka, czyli bezpieczna przestrzeń utworzona przez pracowników i studentów związanych z Akademickim Centrum Kultury UWM. Działa ona z myślą o dzieciach i młodzieży z Ukrainy oraz ich rodzicach.

Doktor inż. Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM została powołana do Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”.

Prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, językoznawca, dyrektor Instytutu Językoznawstwa UWM został dziekanem Wydziału Humanistycznego.

 

 

Kwiecień

Od 1 kwietnia na UWM zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna. To efekt wniosków, które pojawiły się po badaniu kultury organizacyjnej uczelni.

Geoinformatyka – nowy kierunek studiów realizowany od października na Wydziale Geoinżynierii – został wyróżniony Laurem Innowacji oraz Certyfikatem „Studia z Przyszłością”.

Aleksandra Ros ze Szkoły Zdrowia Publicznego UWM to najlepsza studentka położnictwa w Polsce w 2022 r. Otrzymała tytuł Położnej Przyszłości.

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej przyznało Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza dr. hab. Urszuli Doliwie, prof. UWM, dyrektorce Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM.

UWM zajął trzecie miejsce wśród polskich uczelni ex aequo z Politechniką Łódzką w światowym rankingu THE Impact w kategorii: dobre zdrowie i jakość życia.

Prof. Andrzej Grzybowski z Wydziału Lekarskiego UWM i Karol Zalewski, sportowiec i olimpijczyk z klubu AZS UWM zdobywcami Laurów Najlepszym z Najlepszych 2021, przyznawanych przez marszałka województwa.

Fabian Miszewski, student architektury krajobrazu UWM pokieruje pracami Forum Uniwersytetów Przyrodniczych w kadencji 2022/2023. Forum jest jedną z komisji branżowych Parlamentu Studentów RP.

Maj

UWM zawarł porozumienie o współpracy z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Przewiduje ono m.in. audycje historyczne na antenie Radia UWM FM, wspólne badania i upowszechnianie historii oraz dziedzictwa kulturowego.

Oddział Udarowy Kliniki Neurologii szpitala uniwersyteckiego otrzymał po raz drugi Diamentowy Certyfikat „Angels” Europejskiej Organizacji Udarowej. To najwyższe wyróżnienie przyznawane przez to stowarzyszenie.

Dr inż. Mariusz Antolak z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, prezes Fundacji „W krajobrazie”, propagator idei społecznych ogrodów, ekologicznego ogrodnictwa i życia w zgodzie z naturą. otrzymał tytuł Społecznika Roku 2021 tygodnika „Newsweek”.

Na UWM odbył się II Memoriał Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego. Jest to uroczysty pochówek osób, które przekazały swoje ciała nauce.

UWM przyjął Plan Równości Płci na lata 2022-24. Dokument opracowano na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracowników uczelni.

Na stanowisku redaktora naczelnego „Wiadomości Uniwersyteckich” Lecha Kryszałowicza zastąpiła Daria Bruszewska-Przytuła. W gazecie pojawiła się nowa szata graficzna, nowe działy i temat specjalny każdego wydania.

W Kortowie, po raz pierwszy w nowej formule, odbył się dzień otwarty UWM. Mauturzyści i uczniowie szkół średnich zostali zaproszeni 20 maja na szereg wydarzeń, które odbywały się nie w budynku Wydziału Humanistycznego, ale w plenerze. Czekali tu na nich m.in. goście specjalni - Czesław Mozil, Radek Kotarski i Piotr Kosek.

 

 

Czerwiec

Prof. Yarina Turchyn z Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowskaotrzymała tytułu Honorowego Profesora UWM.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM trzeci raz z rzędu zdobył akredytację europejską potwierdzającą najwyższą jakość kształcenia. To jedyny wydział weterynaryjny w Polsce, który utrzymał taki status bez przerw od 2005 r.

 W dn. 1-4 czerwca odbyła się 61. Kortowiada. Tym razem scena stanęła na plaży nad Jeziorem Kortowskim. Koncerty zagrało 15 artystów.

Fot. Archiwum organizatorów

Studenci filologii rosyjskiej świetnie poradzili sobie w II Ogólnopolskim Konkursie Tłumaczeniowym „Magia Słowa”. David Nurmatau został zwycięzcą, a Anna Gajowiak wyróżnioną. Konkurs organizuje Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie.

Czworo studentów z Instytutu Sztuk Pięknych UWM: Anna Korczak, Róża Ilek, Sebastian Kielak i Ilona Klik znalazło się w finale trzeciej edycji Konfrontacji Plakatu Studenckiego w Tarnowie. Na konkurs napłynęło 900 prac z całego świata. Organizuje go Wydział Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Prof. Zbigniew Jaworski z Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt otrzymał tytuł honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

UWM udanie zadebiutował w rankingu najlepszych uniwersytetów świata QS World University Ranking. Ujęto w nim ponad 1500 najlepszych uczelni z całego świata, w tym 22 z Polski. UWM znalazł się grupie uczelni sklasyfikowanych w przedziale 1001-1200.

 Jedenaste miejsce wśród uniwersytetów i 32. wśród wszystkich szkół wyższych – to pozycja UWM w rankingu polskich szkół wyższych fundacji "Perspektywy 2022".

 

Lipiec

Duet fortepianowy Klaudia Laskowska i Ewelina Wołoskowa otrzymały II nagrodę - Silver Star - w międzynarodowym konkursie Music & Stars Awards 2022. Za przygotowanie artystyczne duetu wyróżniona została również dr Agnieszka Panasiuk – wykładowczyni Wydziału Sztuki.

Zaczęła się budowa Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi przy szpitalu uniwersyteckim. Buduje go firma Synektik z Warszawy. Jego podstawowym urządzeniem jest mikroakcelerator liniowy ZAP X umożliwiający prowadzenie precyzyjnych zabiegów chirurgicznych m.in. do nieinwazyjnego usuwania nowotworów mózgu, twarzoczaszki, szyi a także do leczenia padaczki lekoopornej i choroby Parkinsona.

Zdjęcie „Szewc” Macieja Piórka otrzymało trzecią nagrodę w ogólnoeuropejskim konkursie fotografii studenckiej Discover Europe. Maciej jest przewodniczącym Studenckiej Agencji Fotograficznej „Jamnik” i studentem dziennikarstwa.

Mgr inż. Przemysław Piech, przewodniczący samorządu doktorantów UWM i doktorant w Katedrze Ichtiologii i Akwakultury na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt, został jednym z 11 laureatów 20. plebiscytu „Sołtys roku 2021”. Organizuje go Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i „Gazeta Sołecka”, a patronuje mu Senat RP.

Pięć osób z UWM otrzymało stypendia dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Edukacji i Nauki. Są to: mgr inż. Natalia Mikołajczak(technologia żywności i żywienia), dr hab. Katarzyna Palus (weterynaria), dr hab. Liliana Alicja Rytel (weterynaria), lek. Marta Brzozowska (weterynaria), dr inż. Paulina Maria Opyd (zootechnika i rybactwo).

Wydział Medycyny Weterynaryjnej poprawił swoją pozycję w szanghajskim światowym rankingu dyscyplin akademickich 2022. Olsztyńska weterynaria w tym rankingu (GRAS 2022) została sklasyfikowana w przedziale 151-200. Poprawiła w ten sposób pozycję z poprzedniego roku, kiedy to przyznano jej miejsce w przedziale 201-300.

Dobre wyniki ewaluacji. Spośród 24 dyscyplin naukowych ewaluowanych na UWM, 6 otrzymało kategorię A, pozostałe – B+.

 

Sierpień

dr Lidia Bielinis z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne za swą pracę doktorską, pt. Doświadczanie przestrzeni cyfrowej w procesie uczenia się młodych dorosłych (na przykładzie grup edukacyjno-dyskusyjnych w mediach społecznościowych).

Aleksandra Lisowska, reprezentantka klubu AZS UWM Olsztyn, podczas lekkoatletycznych ME w Monachium zdobyła złoty medal w kobiecym maratonie.

Wrzesień

Projekt „Antyoksydacyjne i immunostymulujące oddziaływanie zróżnicowanych poziomów i wzajemnego stosunku lizyny, argininy i metioniny w mieszankach paszowych dla indyków rzeźnych” otrzymał nagrodę Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN w 2022 r. Zaangażowanych było w niego 5 naukowców z UWM: prof. Dariusz Mikulski, dr hab. Paweł Konieczka, dr Joanna Celej i mgr Marzena Mikulska z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa na Wydziale Bioinżynierii UWMorazdr Bartłomiej Tykałowskiz Katedry Chorób Ptaków. Przewodził im. prof. Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa UWM.

Dr Aleksander Surażyński – emerytowany pracownik naukowy UWM – jako pierwszy Polak otrzymał prestiżową nagrodę przyznawaną przez Międzynarodową Federację Mleczarską.

Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dotarł mikroakcelerator liniowy ZAP-X. To supernowoczesne urządzenie do precyzyjnych zabiegów chirurgicznych, unikatowe w Polsce i na świecie.

Fot. Paulina Hajduk

Młodzi naukowcy: mgr inż. Aleksandra Weiss oraz mgr inż. Marcin Młyński, absolwenci kierunku data science w praktyce na Wydziale Matematyki i Informatyki otrzymali wyróżnienie dla młodych badaczy w konkursie prof. Zdzisława Pawlaka za najlepszy artykuł. Odebrali je na międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Sofii, w Bułgarii.

 Profesor Ewa Dzika z Katedry Biologii Medycznej Szkoły Zdrowia Publicznego UWM, otrzymała tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

Profesor Andrzej Grzybowski został członkiem Międzynarodowego Klubu Implantologii Wewnątrzgałkowej. Implantologia wewnątrzgałkowa to część okulistyki zajmująca się wszczepianiem do oka sztucznych soczewek w miejsce naturalnych. Klub zrzesza chirurgów okulistyki z całego świata.

Nagrody na WNoŻ. Laureatką Nagrody Tetra Pak w (5 tys. euro) zostałaMarta Kasińska. Konkurs firmy ZENTISPolska wygrała Agnieszka Michalska za fermentowany koktajl mleczny o smaku wieloowocowym bez laktozy. Konkurs firmy ECOLAB dla najlepszych studentów wygrała Karolina Lisińska.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zrobił kolejny krok związany z wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju: w specjalnej agendzie wyznaczone zostały najważniejsze zadania i zobowiązania. Wszystko to z myślą o przyszłości.
 
Po raz 20. odbyły się Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. W roli organizatora zadebiutował zespół Kortsfery.

 

Październik

Po raz 24 zainaugurowano rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. UWM, z Katedry Geodezji na Wydziale Geoinżynierii został laureatem 8. edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Barana. Nagroda ma na celu popularyzację wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych w dyscyplinie geodezja i kartografia oraz podtrzymywanie pamięci o prof. Baranie – wybitnym polskim geodecie i uczonym związanym z UWM.

W XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, którego jednostką prowadzącą jest UWM, odbyło się nadanie pierwszego sztandaru w historii szkoły (13 października). Znaleźli się na nim patroni liceum.

Z inicjatywy UWM podpisano porozumienie w sprawie powstania Forum Zielonych Uniwersytetów. UWM, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Aż 12 naukowców z UWM należy w swoich dyscyplinach do prestiżowych 2% najlepszych uczonych świata według Uniwersytetu Stanforda. To ci, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Są to: prof. Krzysztof Selmaj– WL, prof. Andrzej Siwicki – WMW, prof. Andrzej Grzybowski – WL, dr hab. Dorota Kulikowska, prof. UWM – WG, prof. Lech Polkowski – WMiI, prof. Jadwiga Wyszkowska – WRiL, prof. Mariusz Stolarski – WRiL, prof. Bogusław Pierożyński – WRiL, prof. Ewa Korzeniewska – WG, prof. Sławomir Gonkowski – WMW, prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek – WL i prof. Tomasz Lipiński – WNT.

UWM znalazł się w gronie 32 dwóch polskich uczelni, które zostały sklasyfikowane w prestiżowym rankingu Times Higher Education.

Dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM otrzymał Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM nagrodę marszałka województwa za osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych otrzymało grant Forum Uniwersytetów Polskich na 7 tys. zł na realizację swoich badań naukowych. Będziesprawdzać, jak uczniowie szkoły gastronomicznej zapatrują się na produkty z dodatkiem mąk wzbogacanych w białko zwierzęce.

Dr inż. Patrycja Wyszkowska z Katedry Geodezji otrzymała wyróżnienie Komitetu Geodezji PAN za swoją rozprawę doktorską. Dotyczy ona metod pozwalających na uogólnianie wyników badań oraz szacowanie błędów wynikających z tego uogólnienia.

Dwoje lekarzy z Olsztyna zostało uhonorowanych medalem Gloria Medicinae (najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Są to dr hab. Hanna Zajączkiewicz, prof. UWM, otolaryngolog, kierowniczka Katedry Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi Wydziału Lekarskiego. Jest ona również dr. hab. sztuki. Uczy śpiewu i emisji głosu w Instytucie Muzyki. Drugi wyróżniony to lek. stom. Leszek Dudziński, były dyrektor szpitala uniwersyteckiego i ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowej. Obecnie na emeryturze.

Po dwuletniej przerwie uczniowie szkół ponadpodstawowych ponownie mogą korzystać z wykładów i warsztatów przygotowywanych przez pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego. „Czwartki z Humanistyką” wróciły w tradycyjnej formie!

Na UWM odbyła się pierwsza szybka randa z nauką zorganizowana przez stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. To jednocześnie szkolenie dla naukowców, jak ciekawie opowiadać o swojej pracy naukowej, i spotkanie z dziennikarzami, aby im ją zaprezentować.

Listopad

Odbyło się pierwsze Student EXPO UWM 2022. To wydarzenie przedstawiające koła naukowe, agendy kulturalne, sportowe oraz ofertą prorozwojową uczelni jest aktywizacja środowiska akademickiego, promocja nauki, kultury, sportu i działalności społecznej oraz rozwoju zawodowego.

 

Dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM z Katedry Finansów został powołany do rady naukowej programu antykorupcyjnego polskiego oddziału Globalnej sieci kompaktowej ONZ.

Aleksandra Siwiecka, studentka Wydziału Biologii i Biotechnologii została przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

UWM w otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2022 r. przyznawaną przez kapitułę Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, którego IX edycja odbyła się w Krakowie.

Na Wydziale Humanistycznym UWM odbyło sięI Spotkanie Literaturoznawców. Swoje aktualne badania i projekty zaprezentowało 26 pracowników Instytutu Literaturoznawstwa.

Aż trzy statuetki Pro Juvenes trafiły w tym roku na UWM. Nagrody przyznawane przez Parlament Studentów RP zdobyli: Maciej Piórek (za zdjęcia), Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej za Dni Profilaktyki Żywieniowej. oraz Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM (jako organizator Kortowiady).

Grudzień

Diana Maniak-Brzezińska – wykładowczyni w Katedrze Pielęgniarstwa w Szkole Zdrowia Publicznego UWM oraz pielęgniarka w szpitalu dziecięcym w Olsztynie już po raz drugi znalazła się w finale konkursu królowej Sylwii (Queen Silvia Nursing Award).

Delegacja UWM gościła w Karaczi na Pakistańsko-Polskiej Konferencji Naukowej. To pierwsze takie wydarzenie. Jego współorganizatorem był Instytut Nauk Politycznych UWM. Poza rektorem prof. Jerzym Przyborowskim, UWM reprezentowali w Karaczi: prof. Paweł Wielgosz, prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni, oraz prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych.

Dwa i pół mln zł dodatkowej subwencji otrzyma Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Jest on jednym z czterech, które uzyskały ministerialne wsparcie dla klinik weterynaryjnych. To inwestycja w najlepsze ośrodki, a jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywieniowego Polski.

UWM gościł ambasadora Republiki Rwandy w Polsce prof. Anastase Shyaka, który wygłosi wykład pt. „Rwanda: gospodarka, polityka i relacje z Polską”. Była to pierwsza wizyta dyplomaty z tego kraju.

UWM awansował o 50 pozycji w najnowszym międzynarodowym rankingu uczelni wyższych UI GreenMetric. Sklasyfikowano w nim w tym roku ponad 1000 szkół wyższych z całego świata. W centrum zainteresowania stały kwestie związane z ochroną środowiska.

w kategorii