Już za 3 lata nowa siedziba dla 2 wydziałów

wmurowanie kamienia węgielnego
Jeśli prace potoczą zgodnie z harmonogramem, w kortowskim kampusie niedługo pojawi się nowy budynek – siedziba wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 2 października.

Za trzy lata, jeśli nic nie zakłóci harmonogramu prac budowlanych, studenci wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych UWM będą się uczyć w nowoczesnych salach wykładowych i pracowniach w nowym budynku. Kamień węgielny z aktem erekcyjnym pod budowę wspólnej siedziby obu wydziałów 2 października wmurował prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w obecności wiceministra nauki prof. Wojciecha Maksymowicza oraz dziekanów WPiA i WNS. W uroczystości uczestniczył również prof. Ryszard Górecki, rektor kadencji 2016-2020, inicjator rozpoczęcia budowy.

- Po wielu latach starań, wkrótce polepszą się warunki studiowania i pracy 4,5 tys. studentów i prawie 450 nauczycieli akademickich. Inwestycja długo czekała na realizację. Nie sposób tu nie wspomnieć o inicjatywie rektora prof. Ryszarda Góreckiego, dzięki niemu ta budowa się rozpoczęła. Na posiedzeniach kolegium rektorskiego podejmowaliśmy różne starania, aby ta inwestycja ruszyła – mówił rektor prof. J. Przyborowski.

Uczelnia podejmowała starania o wybudowanie nowoczesnej siedziby WPiA oraz WNS od 2008 r. Nie mogła jednak rozpocząć tak potężnej inwestycji bez finansowego wsparcia ze strony MNiSW. Początkowo koszt budowy oszacowano na 36 mln zł, ostatecznie wyniesie 72 mln zł. UWM uzyskał dofinansowanie z ministerstwa nauki w wysokości 16 ml zł.

- Dziękuję ministrowi prof. Wojciechowi Maksymowiczowi za decyzję o dofinansowaniu naszej inwestycji. Dzięki temu wsparciu, jak widać na placu budowy, prace posuwają się szybko i mam nadzieję, że 1 października 2023 r. będziemy świętować oddanie budynku do użytku – zakończył rektor prof. J. Przyborowski.

Jak zaznaczył wiceminister prof. W. Maksymowicz, oczywiste było, że Uniwersytet bardzo potrzebuje tego obiektu. Dodał, że w opracowywanej obecnie ustawie budżetowej przewidywane są kolejne środki finansowe dla UWM.

- Pozwoli to uczelni zaoszczędzić na inne inwestycje – podkreślał prof. W. Maksymowicz.

Z inwestycji szczególnie cieszą się prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan WNS oraz prof. Jarosław Dobkowski, dziekan WPiA. Zanim zakończy się budowa, pracownicy i studenci WPiA korzystają z gościny Wydziału Humanistycznego.

- To duże wydarzenie w historii Wydziału Nauk Społecznych. Długo oczekiwana nowa siedziba dla studentów, doktorantów, pracowników staje się szybko rośnie. Dzisiejsza uroczystość generuje dużo pozytywnych emocji. Cieszymy się bardzo!  Nasze marzenia stają się faktem – nie kryje radości dziekan prof. J. Ostrouch-Kamińska.

Budowa rozpoczęła się w kwietniu tego roku i planowo powinna się zakończyć przed upływem roku 2023. Nowa siedziba obu wydziałów powstaje w Kortowie u zbiegu ul. Warszawskiej i Dybowskiego. Wykonawcą jest spółka Budimex

Budynek będzie mieć ponad 12,5 tys. m2 powierzchni. Każdy wydział otrzyma ponad 2 tys. m2 do własnej dyspozycji. Reszta to część wspólna. Elewacja, częściowo wykończona okładziną z cegły klinkierowej, nawiązywać będzie do zabytkowej architektury starej części Kortowa, ale także współgrać z nową zabudową. W budynku oprócz sal wykładowych, znajdą się: sala sądowa, ćwiczeń form teatralnych, przedszkolna, logopedyczna, zajęć praktyczno-technicznych, sala muzyczna i laboratorium kryminalistyczne.

lek, mah