Jubileuszowa inauguracja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, trzydziestopięciotysięczna społeczność akademicka regionu obchodzi 15-lecie istnienia. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w Centrum Konferencyjnym 1 października.

W auli głównej zasiedli profesorowie, zaproszeni goście ze świata nauki, przedstawiciele władz miasta i województwa, biznesu oraz przyszli studenci I roku, reprezentujący wszystkie uniwersyteckie wydziały. Jak tradycja każe, uroczystość otworzył rektor prof. Ryszard Górecki (pełny tekst przemówienia).

- „Kto nie planuje przyszłości, z pewnością nie będzie jej miał”, to powiedzenie odnoszę do sytuacji naszego Uniwersytetu, naszego regionu i Olsztyna. Kto podejmie wyzwanie i postawi na kreatywność, inteligencję i wiedzę ten zaplanuje przyszły rozwój. Wciąż młody Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie może być więc konstruktorem nowych obszarów wspólnych inicjatyw społeczno-gospodarczych trójkąta Olsztyn - region – Uniwersytet – podkreślał rektor prof. Górecki, akcentując rolę uczelni w procesie wspierania kreatywności oraz budowania marki Olsztyna i regionu.

Prof. Górecki przypomniał, że zakończył się proces „UWM w budowie”; teraz nadchodzi następny etap rozwoju, czyli kształcenie oparte na zasadzie smart specialisation, zgodnie z przyjętą przez kraje członkowskie UE strategią Europa 2020. Nasza uczelnia jako pierwsza w kraju planuje wprowadzenie projektu Green University, nowatorskiego w zakresie ekologii i infrastruktury. Zgodnie z tą koncepcją chce skupić się m.in. na inteligentnych technologiach w ochronie środowiska, innowacyjności technologii żywności wysokiej jakości, utworzeniu Warmińsko-Mazurskiego Centrum Medycznego i Przyrodoleczniczego oraz Regionalnego Centrum Informacji Medycznych.

- Mamy projekty pozwalające kształcić wysokiej jakości absolwentów i realizację badań zgodnie z ustaleniami władz unijnych dla państw członkowskich – mówił prof. Górecki, dodając, że według zakończonej w ostatnich dniach oceny parametrycznej 6 uniwersyteckich wydziałów uzyskało kategorię A, a pozostałe otrzymały kategorię B. Więcej czytaj TUTAJ

Kończąc, rektor prof. Górecki zachęcił świeżo upieczonych studentów, aby studiując, byli otwarci, nie tracili z pola widzenia tego, co dzieje się w regionie, kraju, na świecie. – Otwieram piętnasty rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Labor improbus omnia vincit! (wytrwała praca wszystko zwycięża) – zakończył prof. Górecki.

Rolę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu i więzy łączące uczelnię z miastem i regionem podkreślali także Jacek Protas, marszałek województwa oraz dr Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa, a także absolwent Wydziału Rolniczego dawnej ART w Olsztynie.

- Rozwój gospodarczy naszego województwa nie jest możliwy bez udziału Uniwersytetu. Przygotowanie kadr do nowych technologii to zadania na kolejne lata, a inteligentne specjalizacje są potencjałem naszego regionu – twierdził Jacek Protas. Natomiast dr Kazimierz Plocke życzył rektorowi prof. Góreckiemu, aby uczelnia wpisała się jak najlepiej w wyzwania stojące przed nauką polską.

– Życzę trafnych wyborów programów naukowo-badawczych, a nie są to wybory łatwe – mówił wiceminister Plocke.

Główny punkt uroczystości inauguracyjnych to immatrykulacja przyszłych studentów. Indeksy – oznakę przynależności do społeczności akademickiej – świeżo upieczeni żacy odebrali z rąk prorektorów profesorów Jerzego Przyborowskiego i Janusza Piechockiego.

Inauguracja roku akademickiego to także tradycyjnie dzień, w którym władze uczelni honorują szczególnie zasłużonych dla Uniwersytetu pracowników. Tę część uroczystości poprowadził prorektor prof. Grzegorz Białuński. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony prof. Antoni Jarczyk; Srebrny Krzyż Zasługi został przyznany prof. Andrzejowi Olubińskiemu, Brązowy – dr Małgorzacie Kowalik-Olubińskiej. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: profesorowie: Ireneusz Białobrzewski, Alicja Boroń, Władysław Chojnowski, Eugeniusz Hull, Wojciech Janczukowicz, Stanisław Konopka, Andrzej Kuncewicz, Jarosław Moszczyński, Katarzyna Przybyłowicz, Zenona Rondomańska, Józef Tworkowski, Jan Uradziński, Jerzy Wilde, Sabina Źróbek, dr Alina Kalinowska. Honorową Odznakę Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali: dr inż. Andrzej Anders, dr inż. Olga Duber-Skwarska, dr inż. Krzysztof Jadwisieńczak. Medal Okolicznościowy UWM za wsparcie rozwoju infrastruktury Uniwersytetu otrzymał Jacek Protas, marszałek województwa; natomiast Złoty Laur za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią współpracę na rzecz środowiska akademickiego dr Bertram Meier, prałat diecezji z Augsburga.

Władze uczelni wyróżniły również profesorów odchodzących z 30 września na emeryturę. Ciepłe słowa uznania i podziękowania otrzymali profesorowie: Luiza Dusza, Antoni Jarczyk, Andrzej Kuncewicz, Lucjan Marzewski oraz Zygmunt Wierciński.

Na zakończenie uroczystości specjalny wykład inauguracyjny o uniwersytetach wobec wyzwań XXI w. wygłosił prof. Stefan Jurga z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Film

mah

 

w kategorii