Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji

Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji połączony z inauguracją roku akademickiego na wydziale
Rok akademicki 2020/21 był wyjątkowy dla Wydziału Prawa i Administracji UWM, ponieważ był rokiem jubileuszowym. Zwieńczeniem obchodów 20-lecia wydziału była uroczysta inauguracja kolejnego już roku akademickiego.

„Pamiętam jak dziś powrót śp. prof. Stanisława Pikulskiego z posiedzenia Senatu UWM dnia 10 lipca 2001 r., na którym utworzono Wydział Prawa i Administracji. (...) Przez kolejne 20 lat wydział – dzięki wysiłkowi wielu ludzi – rozwinął się do dzisiejszej postaci, co mogłem obserwować jako aktywny uczestnik tych wydarzeń". Tymi słowami przemówienie inauguracyjne rozpoczął 2 października b.r. prof. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Inauguracja roku akademickiego 2021/22 była już ostatnim akcentem obchodów 20-lecia wydziału.

– Przyjęliśmy, że cały rok akademicki 2020/21 odbywać się będzie pod szyldem „20 lat Wydziału Prawa i Administracji". Wydawaliśmy książki, w szczególności monografie opatrzone logo 20-lecia, organizowaliśmy konferencje naukowe oraz inne przedsięwzięcia. Na tę okoliczność przygotowaliśmy także specjalną księgę jubileuszową, w której są opisane dokonania wszystkich moich poprzedników i wszystkie najważniejsze fakty związane z funkcjonowaniem wydziału. Z okazji jubileuszu odbyła się także specjalna konferencja naukowa pt. „Wyzwania naukowe Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w 20-lecie istnienia". Zwieńczeniem obchodów była inauguracja roku akademickiego podczas której wręczyliśmy nagrody – Laury Cezara, m.in. najlepszym naukowcom, najsympatyczniejszym wykładowcom i pracownikom administracji oraz najaktywniejszym studentom, absolwentom – wyjaśnia dziekan.

Wydział Prawa i Administracji przyjął w tym roku na studia ponad 1000 studentów.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni. Prawo jest kierunkiem sztandarowym na naszym wydziale, ale dużą popularnością cieszyła się także niedawno utworzona kryminologia, na którą ubiegało się 8 osób na 1 miejsce. Jest to dla nas ogromne źródło satysfakcji. Potrafiliśmy przyciągnąć młodzież do nas, chociaż kierunek ten prowadzą także inne uczelnie znajdujące się niedaleko – podkreśla dziekan. – Myślę, że pozycja naszego wydziału zarówno w nauce, jak i dydaktyce jest dość znacząca nie tylko w Polsce, ale też wzrasta w środowisku międzynarodowym. Świadczą o tym chociażby goście zagraniczni, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas inauguracji – dodaje dziekan.

Wydział Prawa i Administracji UWM jest dość młodym wydziałem, ale wszyscy dokładają wszelkich starań, aby cały czas się rozwijać. Oprócz interesującej oferty dydaktycznej stawia także na rozwój kadry naukowej, którą stanowią pracownicy łączący teorię z praktyką.

– Nasze plany na najbliższe lata to realizowanie strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wzmacnianie kierunku prawo, rozbudowa oferty edukacyjnej i modernizacja programów nauczania na dotychczasowych kierunkach. W planach mamy powołanie kierunku doradztwo podatkowe. Prace nad nim są już zaawansowane. Jesteśmy bardzo elastyczni i cały czas monitorujemy, jakie są potrzeby edukacyjne dla naszych przyszłych studentów – podkreśla prof. Dobkowski.
Niemniej ważne dla władz Wydziału Prawa i Administracji są również kwestie naukowe.

- Chcemy zawalczyć o jak najwyższą kategorię w procesie ewaluacji. Dorobek naukowy naszych pracowników jest imponujący, ale chcemy go powiększać i zachęcać do tego, aby nasi naukowcy pisali do prestiżowych pism, wydawali swoje dzieła w formie wysoko punktowanych monografii, co także przełoży się na proces ewaluacji oraz wykazywali dużą aktywność grantową, a wyniki badań oddziaływały na administrację i gospodarkę – dodaje dziekan.

Nie sposób mówić o jubileuszu Wydziału Prawa i Administracji nie wspominając o powstającej nowej siedzibie wydziału. Jak podkreśla prof. Dobkowski, jest to marzenie wszystkich osób związanych z wydziałem.

– Gmach pięknieje z dnia na dzień. To nasza wymarzona siedziba. Marzenie to towarzyszy nam od 20 lat i już niedługo się ziści. W nowe mury wejdziemy z nowymi marzeniami i na pewno nie spoczniemy na laurach – podsumowuje dziekan Dobkowski.

syla

w kategorii