Jubileusz Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa obchodzi w tym roku 55-lecie istnienia. W uroczystościach wzięli udział absolwenci, którzy studia kończyli w 1965 roku.

Jubileusz Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa połączony był z wydziałową inauguracją roku akademickiego oraz wręczeniem dyplomów ukończenia studiów wyższych. Na wydziale odsłonięto również tablice pamiątkowe.
- Chcieliśmy w ten sposób uczcić pamięć wybitnych naukowców - prof. Witolda Senissona – nestora olsztyńskiej geodezji i prof. Lubomira Włodzimierza Barana, ojca olsztyńskiej geodezji – podkreślał prof. Radosław Wiśniewski, dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Prof. Witold Sennisson był wybitnie zasłużony dla powstania w Olsztynie nowej placówki wyższego szkolnictwa geodezyjnego. Był organizatorem i kierownikiem Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych w WSR będącego zalążkiem obecnego wydziału. Z kolei prof. Lubomir Włodzimierz Baran był wybitnym specjalistą z zakresu geodezji satelitarnej oraz twórcą i kierownikiem obserwatorium satelitarnego w Lamkówku.

– Studenci wspominają prof. Barana jako ciepłego, serdecznego i prawdziwego naukowca, chociaż przedmiot, który wykładał był trudny i nie łatwo było go zdać. Więcej o profesorze będzie można się dowiedzieć podczas seminarium poświęconego jego osobie – dodał dziekan.

Pięćdziesiąta szósta inauguracja roku akademickiego na wydziale była pierwszą w jego nowych strukturach organizacyjnych. W styczniu br. wydział zmienił nazwę na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa za sprawą przyłączenia do wydziału kierunku budownictwo.

- Gratuluję wam wyboru studiów i życzę miłego studiowania – zwrócił się do studentów prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

- Czeka nas kolejna reorganizacja i dostosowanie się do wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie mniej jednostek, ale położymy nacisk na podniesienie jakości kształcenia. Nauczyciele nie mogą bać się pokazywać swojego doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią. To czego się nauczyli, powinni przekazywać studentom. Minione 55 lat to nasza tradycja i doświadczenie. Chcemy, aby nasz wydział był wydziałem politechnicznym, który wyróżnia się pod względem nauki i kształcenia – mówił dziekan.

Ten rok był bardzo pomyślny dla wydziału. W maju kierunek geodezja i kartografia otrzymał ocenę "wyróżniającą" za jakość kształcenia, a pod koniec sierpnia Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa awansował i jako jedyny wydział geodezyjny w Polsce otrzymał kategorię naukową A.

- Efekty naszej pracy najlepiej dostrzegalne są w dyplomach absolwentów. Podczas tegorocznych uroczystości gościmy m.in. absolwentów z 1965 roku. Wśród nich jest np. poseł Józef Racki oraz prof. Stanisław Surowiec, który przeszedł przez wszystkie szczeble uczelnianej kariery i przez całe życie był związany z uczelnią – wyjaśniał dziekan.

Ryszard Kostrzewski, absolwent 1965 roku bardzo miło wspomina Kortowo i wykładowców. Do Olsztyna przyjechał z województwa świętokrzyskiego.

- Profesorowie wspaniali, a Kortowo było najładniejszym i najlepszym miasteczkiem w Polsce. Do dziś jest. Bardzo się zmieniło na plus, ale my też nie mogliśmy narzekać. Już wtedy w latach 60. mieliśmy tu wszystko - sklepy, stołówkę, pocztę. Gdybym jeszcze raz stanął przed wyborem studiów, na pewno byłby to Olsztyn i Kortowo.– wspominał pan Ryszard. – Całe życie pracowałem w zawodzie. Dzięki niemu zwiedziłem też trochę świata, np. byłem na kontrakcie w Afryce przez 5 lat. Warto dołożyć wszelkich starań, żeby skończyć studia na takim wydziale, jakim jest Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa – dodaje Ryszard Kostrzewski.

W tym roku dyplom ukończenia studiów odebrał Michał Ogrodniczak.

- To było 5 lat fajnej przygody. Już jako absolwent mogę powiedzieć, że to takie studia, po których na sto procent dostanie się pracę. Jakie mam plany na przyszłość? Zostaję na studiach doktoranckich i jeśli się uda, to chciałbym zostać na uczelni – mówi Michał Ogrodniczak.

Podczas uroczystości po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana. Jej laureatem został prof. Aleksander Brzeziński z Politechniki Warszawskiej. Laureat wygłosił wykład dotyczący teorii ruchu obrotowego Ziemi i jego związków z geodezją i naukami pokrewnymi.

Sylwia Zadworna

w kategorii