Jubileusz olsztyńskiej polonistyki

prof. Rutkowski i prof. Przyborowski
Pięć tysięcy w ciągu pół wieku. Tyle osób składa się na poczet polonistów, którzy ukończyli w tym czasie filologię polską na Wydziale Humanistycznym WSP i UWM. Okrągłe urodziny poloniści świętowali 14 września.

Na jubileusz przyszli absolwenci z różnych lat, obecni pracownicy wydziału i emeryci. Wzięli w nim także udział prorektorzy UWM - prof. Jerzy Przyborowski i prof. Jerzy Jaroszewski.

- Humanistyka to jeden z filarów klasycznego uniwersytetu. Wydział Humanistyczny wywodzący się z Wyższej szkoły Pedagogicznej, jednej z poprzedniczek UWM jest jedynym, który nie zmienił swej nazwy przez cały czas swego istnienia. Nie sposób sobie wyobrazić go bez polonistki, która była na nim pierwszym kierunkiem – podkreślił prorektor prof. Jerzy Przyborowski.

Historię kierunku w skrócie przypomniał historyk - dr hab. Andrzej Szmyt, dziekan Wydziału Humanistycznego. Polonistyka początkowo była jedynym kierunkiem, ale w pierwszych latach miała profil filologiczno-historyczny. Z czasem w naturalny sposób wytworzyły się w niej 2 kierunki – językoznawczy i literaturoznawczy, co ma m.in. odbicie w wydawanych czasopismach naukowych. Od kilku lat istnieje 3 nurt – logopedia. Rozwija się tak dynamicznie, że Instytut Polonistyki zmienił nazwę na Instytut Polonistyki i Logopedii.

Do historii kierunku odniosła się także dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM, która przypomniała m.in. działające na WSP kabarety studenckie.

- W latach 70. XX w. olsztyńska filologia polska była największa wylęgarnią studenckich kabaretów, które odnosiły sukcesy artystyczne w skali ogólnopolskiej – podkreśliła.

Studenci polonistyki angażowali się i angażują jednak nie tylko w rozrywkę, ale np. działalność charytatywną – organizując akcję „Pluszak”, czyli zbiórkę maskotek dla dzieci z domów dziecka, są współorganizatorami wydziałowego Dnia Języka Ojczystego czy Europejskiego Dnia Logopedy, biorą z powodzeniem udział w konkursach literackich i recytatorskich. Dokładną historię polonistyki spisały w monografii dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM i dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM. Zawiera ona także wspomnienia ze studenckich czasów niektórych absolwentów.

Wycieczkę do przeszłości zafundował zebranym także prof. Andrzej Staniszewski, były rektor WSP, były dziekan Wydziału Humanistycznego i były dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Profesor odczytał notatki sprzed 25 lat ze swojego dziennika dotyczące młodych wtedy pracowników Instytutu Polonistyki – Krzysztof Szatrawskiego, Joanny Chłosty-Zielonki, Beaty Tarnowskiej i Adama Dobaczewskiego. Wróżył im wtedy kariery naukowe i jak się okazało – nie pomylił się.

Za to prof. Sławomir Buryła wybiegł w przyszłość, snując rozważania na temat przyszłości polonistyki. Jego zdaniem stoi ona na rozdrożu, a powodem tego jest szybki rozwój cywilizacyjny i ustawa 2.0.

Po części oficjalnej w holu Auli Teatralnej na Wydziale Humanistyczny, gdzie odbyła się jubileuszowa uroczystość, absolwenci polonistyki, goście i pracownicy instytutu długo wspominali studia i profesorów. Widać było m.in. wiele znanych w Olsztynie postaci ze świata kultury i mediów. Odbyło się także odsłonięcie pamiątkowego głazu Wydziału Humanistycznego w Alei Wydziałów, a w holu oglądać można było wystawę fotografii zasłużonych nauczycieli akademickich.

 

Lech Kryszałowicz absolwent polonistyki 1983