Jubileusz 50-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

dyplomatorium studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zapraszają na uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia wydziału.

Uroczystość rocznicowa połączona ze zjazdem absolwentów odbędzie się 13 października.

 

Program uroczystości:

09.30   Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Alei Wydziałów (Kortowo I)

11.00   Uroczyste Posiedzenie Rad. (Dybowskiego)

13.00   Obiad (Centrum Konferencyjne UWM)

14.30   Sesja naukowa (Centrum Konferencyjne UWM) 

Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski: Antybiotykooporność – narastający problem

Dr n. wet. Piotr Podlasz: Danio pręgowany (Danio rerio) – organizm modelowy w nowoczesnych badaniach biomedycznych 

15.30 - 17.00  Zwiedzanie Wydziału

18.00   Spotkanie towarzyskie w Hotelu Park (ul. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn)

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej powstał w 1967 roku. Pełne prawa akademickie uzyskał już w 1971 roku W ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiada kategorię naukową A. W rankingu szkół wyższych "Perspektywy” prowadzony na wydziale kierunek weterynaria od lat zajmuje czołowe miejsca w Polsce w swojej grupie kierunków i nieodmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem kandydatów na studia. W tegorocznej rekrutacji przyjął na I rok studiów 308 kandydatów, zwiększając limit miejsc prawie o 100 osób.

W 2005 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej uzyskał aprobację Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE)  w zakresie zgodności procesu kształcenia na kierunku weterynaria ze standardami Unii Europejskiej. Aprobacja  została przdłużona do 2022 roku.

Wydział jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Wydział posiada nowoczesną infrestrukturę dydaktyczną, badawczą i kliniczną. W jego skład  wchodzi 16 katedr oraz Poliklinika Weterynaryjna.

w kategorii