Prof. Jerzy Przyborowski – nowym rektorem UWM

Nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kadencję 2020-24 został dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, dotychczasowy prorektor UWM ds. kształcenia i studentów. Urząd obejmie 1 września.

Wybory rektora UWM odbyły się 10 czerwca. Był to termin przełożony z 28 kwietnia z powodu pandemii COVID 19. O stanowisko rektora ubiegało się 2 kandydatów - dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM oraz dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, dotychczasowy prorektor UWM ds. kształcenia i studentów. Wybory były bezpośrednie i odbywały się w Centrum Konferencyjnym przy zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa. Rektora wybiera kolegium elektorskie liczące 115 osób. Obecnych było 107 osób. Na prof. Dobkowskiego głos oddało 15 elektorów, a na prof. Przyborowskiego - 90. Jeden głos oddano nieważny, a 1 był wstrzymujący się.

- Uznaję wyniki wyborów, dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali, a nowemu rektorowi UWM życzę wszystkiego najlepszego - powiedział po wyborach prof. Dobkowski.

Nowy rektor podziękował tym, którzy pomagali mu i wspierali go w czasie kampanii wyborczej, w tym rektorowi Ryszardowi Góreckiemu, który 8 lat temu zaproponował mu stanowisko prorektora i otworzył nową drogę rozwoju oraz swojej rodzinie i nieżyjącemu już prorektorowi prof. Grzegorzowi Białuńskiemu.

- Bardzo dużo mu zawdzięczam – oświadczył.

W krótkim wystąpieniu dla mediów prof. Przyborowski odniósł się do przyszłości UWM.

- Ten wynik to dla mnie wielkie zobowiązanie. Oddajecie państwo w moje ręce to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze – nasz Uniwersytet. Zrobię wszystko, żeby państwa zaufania nie zawieść. Przed nami jedna z najważniejszych rzeczy – ewaluacja naukowa w 2022 r. Od niej będzie zależeć przyszłość naszej uczelni. Mamy jeszcze czas zdynamizować nasze działania, aby zająć dobre miejsce wśród najlepszych polskich uniwersytetów. Patrzę w przyszłość z pokorą i radością. Czeka nas bardzo dużo wyzwań. Chcę wprowadzić system zarządzania uczelnią oparty na partycypacji. Wynik wyborczy pozwala mi wierzyć, że są chętni, aby w tym uczestniczyć - oświadczył rektor-elekt.

Nowy rektor chce wzmocnić współpracę UWM z władzami Olsztyna i regionu, bo rozwój regionu nie może się obejść bez rozwoju uniwersytetu, którego zadaniem jest kształcenie studentów oraz działalność naukowa nakierowane na potrzeby regionu.

Prof. Przyborowski pytany o nazwiska prorektorów przyznał, że już je zna, ale jeszcze za wcześnie na ich ujawnianie. Stanowisko obejmie 1 września.

 

lek

Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM urodził się w 1964 r. w Łasinie woj. kujawsko-pomorskie. Jest absolwentem ART Olsztyn 1988. Od 1992 roku doktor, stopień uzyskany w SGGW w Warszawie, ogrodnictwo - genetyka, hodowla i biotechnologia roślin, habilitacja w 2004 r. Pierwszą pracę podjął w Zakładzie Doradztwa Rolniczego Instytutu Oświaty Rolniczej ART w Olsztynie tuż przed ukończeniem studiów. Po kilkumiesięcznej pracy w tej jednostce, w lutym 1989 r. został przyjęty na stanowisko asystenta stażysty w Zakładzie Genetyki i Nasiennictwa Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa i rozpoczął studia doktoranckie z zakresu biotechnologii w SGGW w Warszawie w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Od 1992 r. zatrudniony w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM, początkowo na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. Od 2014 Prorektor ds. kształcenia i studentów, I zastępca rektora. Kieruje Międzykatedralną Pracownią Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

Prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin uprawnych (genetyki molekularnej i roślinnych kultur in vitro) oraz hodowli roślin.

Jego dorobek naukowy to: 51 publikacji w tym 46 oryginalnych prac twórczych, 1 monografia, 2 skrypty dydaktyczne. Współautor 1 książki i 2 skryptów. Współautor 11 wzorów użytkowych - odmian Salix spp. i 1 sekwencji nukleotydowej w NCBI GenBank. Indeks cytowań 311. Wskaźnik Hirscha 9. Wypromował kilkudziesiędziu magistrów i inżynierów. Członek kilku naukowych związków i stowarzyszeń.

Nagrody i odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Statuetka „Zielony Feniks" - nagroda zespołowa Fundacji „Zielony Feniks” za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki, 8 nagród rektora. 2018 – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2019 - Laur „Najlepszy z najlepszych” Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zainteresowania: muzyka klasyczna, film, teatr, wędrówki górskie.

w kategorii