Prof. Janowski Honorowym Profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. Litwińczuk odznacza prof. Janowskiego
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - najstarszy wydział tej uczelni - 19 września 2019 r. świętował jubileusz 75-lecia istnienia. Ważną częścią uroczystości było nadanie godności Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr. hab. Tomaszowi Janowskiemu z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM.

Akt nadania wręczył mu prof. Zygmunt Litwińczuk, rektor UP w Lublinie i doktor honoris causa UWM.

- Przyznaliśmy profesorowi Janowskiemu ten tytuł za długoletnią współpracę z naszym wydziałem, za wspólne badania prowadzone z naszą prof. Martą Kankofer, za wspieranie nas we współpracy z uniwersytetem w Hanowerze w Niemczech i za wspierania naszych studentów na arenie międzynarodowej - wylicza zasługi prof. Janowskiego prof. Ryszard Bobowiec, z UP w Lublinie, który przybliżył jego sylwetkę gościom jubileuszu.

Profesor Janowski urodził się na Lubelszczyźnie - w Puławach, ale jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Obecnie kieruje Katedrą Rozrodu Zwierząt na UWM i jest m.in. członkiem rady naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Jego badania dotyczą m.in. rozrodu zwierząt z uwzględnieniem endokrynologii procesów rozrodczych oraz etiopatogenezy i terapii różnych form niepłodności u zwierząt: określeniu hormonalnej funkcji łożyska oraz jej roli w mechanizmie porodu, zastosowaniu nowoczesnych metod terapii hormonalnej u zwierząt.

Podczas jubileuszu prof. Janowski wygłosił wykład, w którym mówił o kondycji nauk weterynaryjnych w Polsce: jakości kształcenia, prowadzonych badaniach, propozycjach ulepszenia oraz pozycji polskich nauk weterynaryjnych na świecie.

Ponadto prof. dr hab. Tomasz Janowski otrzymał Jubileuszowy Medal 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Medale te otrzymali także prof. Bogdan Lewczuk - dziekan i prof. dr hab. Andrzej Koncicki - prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, UWM.

Obchody 75-lecia Wydziału były połączone z konferencją naukową pt. „Aktualne aspekty zdrowia i chorób zwierząt i ludzi”.

lek, Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA