Prof. Jan Jankowski doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach

prof. Jan Jankowski odbiera tytuł doktora honoris causa UPH w Siedlcach
Profesor Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Nadanie tytułu doktora honoris causa UPH w Siedlcach odbyło się 15 maja podczas święta uczelni. Promotorem w postępowaniu był prof. dr hab. Piotr Guliński z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, recenzentami prof. dr hab. Jan Udała z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz prof. dr hab. Jan Niemiec ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wygłaszając laudację prof. Piotr Guliński podkreślił dorobek naukowy profesora Jana Jankowskiego, jego rozległą i twórczą aktywność badawczą, organizacyjną i dydaktyczną, która znalazła uznanie całego środowiska naukowego. Związki profesora Jankowskiego z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a szczególnie z Wydziałem Przyrodniczym trwają od wielu lat i sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Profesor jako wybitny specjalista od lat służy pomocą jako ekspert i doradca dla nauki i praktyki.

W uroczystości udział wziął również prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, który przekazał prof. Jankowskiemu serdeczne gratulacje od całego środowiska akademickiego oraz wiele ciepłych słów uznania i przyjaźni.

Ceremonię zakończył wykład prof. Jankowskiego, który odkrywał przed zgromadzonymi tajemnice drobiu, obalał mity i przedstawiał fakty.

Prof. Jan Jankowski jest uznanym w skali międzynarodowej autorytetem naukowym z zakresu drobiarstwa, specjalistą w dziedzinie hodowli, chowu i żywienia indyków. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 oryginalnych publikacji naukowych, w tym 161 opublikowanych w czasopismach naukowych indeksowanych przez JCR i cytowanych 1326 razy, o łącznej liczbie punktów wg list MNiSW wynoszacej ponad 4 tys. i sumarycznym IF przekraczającym 150. Indeks Hirscha -18. Jest również współautorem 17 książek, w tym 4 wydanych za granicą. Na wyróżnienie zasługuje, wydany pod redakcją profesora podręcznik „Hodowla i użytkowanie drobiu" (PWRiL, 2012).

Do jego najważniejszych osiągnięć praktycznych należy zaliczyć wyhodowanie 7 krajowych rodów indyków, których mieszańce towarowe o nazwie handlowej WAMA w latach 1985-1990 stanowiły ponad 90% krajowego pogłowia tego gatunku ptaków, a także opracowanie nowych programów żywienia indyków rzeźnych, zwiększających efektywność odchowu i dobrostan ptaków oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki doskonałej znajomości praktycznych problemów drobiarstwa oraz efektywnej współpracy z podmiotami gospodarczymi, większość wyników badań jego zespołu jest na bieżąco wdrażana do praktyki. Katedra Drobiarstwa od wielu lat jest liderem UWM w komercjalizacji wyników badań naukowych.

To już trzeci tytuł doktora honoris causa prof. Jana Jankowskiego. Przypominamy, że w 2013 r. profesor Jankowski odebrał doktorat h.c. Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, a w 2017 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

syla, źródło i fot. UPH w Siedlcach

w kategorii