Jak promować polską naukę

budynek Parlamentu Europejskiego w Brukseli
Na zaproszenie marszałka województwa prof. Ryszard Górecki, rektor i prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki udali się z wizytą studyjną do Brukseli.

W wyjeździe tym uczestniczą m.in. także rektorzy, kanclerze i kierownicy uczelni i instytucji naukowo-badawczych z całej Polski wschodniej: tj. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, a także dyrektor Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, przedstawiciele kierownictwa Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i sam marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - Gustaw Marek Brzezin.

W programie wizyty jest m.in. spotkanie z Jarosławem Kalinowskim - posłem do PE, z Agatą Janaszczyk – radcą ds. badań naukowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, nt. jej zadań w zakresie upowszechniania wyników polskich badań i innowacji. Kolejne spotkanie - z Ryszardem Pawlikiem – doradcą prof. Jerzego Buzka - członka Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego będzie dotyczyć stan prac PE nad przyszłością programów badawczych w kolejnej perspektywie finansowej.

W programie jest także spotkanie informacyjne poświęcone głównym założeniom programu Horyzont i program RISE, którego celem jest wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami z różnych sektorów i z różnych krajów.

Rektorzy będą się także zapoznawać nowoczesnymi narzędziami i metodami lobbyingu naukowego oraz z zadaniami i możliwości współpracy w sieci ERRIN, do której także należy UWM.

lek

w kategorii