Inżynieria w logistyce – nowy kierunek na WNT

dron w powietrzu
Inżynieria w logistyce – to nowy kierunek studiów, który od roku akademickiego 2022/23 Wydział Nauk Technicznych ma zamiar dodać do swej oferty dydaktycznej.

Od października oferta edukacyjna Wydziału Nauk Technicznych wzbogaci się o kolejny kierunek - inżynieria w logistyce na studiach I st. Dlaczego właśnie o taki?

- Zdecydowaliśmy się na poszerzenie oferty na podstawie obserwacji trendów rozwoju rynku i przemysłu oraz analizy szkolnictwa średniego. W regionie jest wiele szkół z klasami o profilu logistycznym, jak technik logistyk czy technik spedytor. Tymczasem, w ofercie naszego Uniwersytetu nie było do tej pory kierunku I stopnia skupiającego się na logistyce, zwłaszcza na jej aspektach technicznych. Tymczasem logistyka dynamicznie się rozwija. Już nas nie dziwią paczkomaty. Jeszcze trochę, a przestaną nas dziwić drony dostarczające towar w handlu detalicznym. Niebawem po drogach zaczną jeździć autonomiczne samochody ciężarowe, którymi kierować będą nie ludzie, lecz sztuczna inteligencja. W magazynach, magazynierów zastępują roboty i automaty. Nowoczesna organizacja pracy i technika wymuszają tworzenie całych systemów logistycznych opartych na najnowszych zdobyczach techniki. Muszą je tworzyć i nimi zarządzać wykwalifikowani inżynierowie. My właśnie takich chcemy kształcić - informuje dr inż. Konrad Nowak, prodziekan WNT ds. kształcenia.

Na WNT były i są wykładane przedmioty ściśle związane z logistyką, ale aby na nie wszystkie uczęszczać, trzeba by studiować jednocześnie więcej niż jeden kierunek. Inżynieria w logistyce pozwoli zatem wykorzystać bogate doświadczenie techniczne z logistyki. O jej aspekty ekonomiczne i społeczne zadba Wydział Nauk Ekonomicznych, jako współorganizator tych studiów.

Program studiów już jest gotowy. Duża część przedmiotów związana jest z naukami o zarządzaniu i jakości. Oprócz przedmiotów inżynieryjno-technicznych, takich jak np.: maszyny i urządzenia transportowe, automatyzacja procesów logistycznych czy optymalizacja systemów logistycznych, nie zabraknie jednak przedmiotów ekonomicznych, jak finanse i rachunkowość czy zarządzanie łańcuchami dostaw.

Dla kogo jest ten kierunek?

- Dla absolwentów klas o profilu logistycznym lub spedycyjnym, ale także dla absolwentów liceów ogólnokształcących o zacięciu technicznym. Jeśli studia stacjonarne wzbudzą duże zainteresowanie, to uruchomimy niestacjonarne - dodaje dr Nowak.

Studia logistyczne są już prowadzone na kilku polskich uczelniach, ale przygotowują absolwentów przede wszystkim do zarządzania. Inżynieria w logistyce na UWM da absolwentom kompetencje inżynierskie, co będzie rozwiązaniem unikatowym w kraju. Jej ukończenie będzie się dodatkowo wiązać z możliwością uzyskania certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Logistyki, zaś profil praktyczny tego kierunku w przyszłości umożliwi także studia dualne.

Obecnie na WNT można studiować: energetykę (I. st.), mechanikę i budowę maszyn (I. i II. st., w tym studia dualne), mechatronikę (I. i II. st.) oraz inżynierię precyzyjną w produkcji rolno-spożywczej (II. st.). Inżynieria w logistyce będzie czwartym kierunkiem w ofercie wydziału.

W ofercie UWM na rok akademicki 2022/23 pojawią się trzy nowe kierunki studiów: doradztwo podatkowe, inżynieria w logistyce oraz produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.

lek