Dr inż. Chajęcka-Wierzchowska - ambasadorką AMR Insights

Dr Chajęcka-Wierzchowska
Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w styczniu tego roku została ambasadorką AMR Insights.

Dr Chajęcka-Wierzchowska jest jednym z dwojga przedstawicieli Polski w tej organizacji i jedyną przedstawicielką naukowców z uczelni wyższych w Polsce. Drugim jest prof. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

- Jestem zaszczycona, że zasiliłam szeregi AMR Insights. Jest to dla mnie oraz zespołu badawczego z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności sygnał, że nasze badania są zauważalne na świecie – cieszy się dr Chajęcka-Wierzchowska.

AMR Insights to międzynarodowa grupa zrzeszająca specjalistów z całego świata, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie antybiotykooporności bakterii. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) jest jednym z najważniejszych zagrożeń globalnych, które z każdym rokiem przybiera na sile. Obecnie ok. 700 000 ludzi umiera każdego roku z powodu infekcji wywołanych szczepami opornymi na antybiotyki, a szacuje się, że liczba ta osiągnie ok. 10 000000 do 2050 roku.

AMR Insights działa zgodnie ze wskazywaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) inicjatywą „One Health”, która wskazuje, że walka z rosnącą antybiotykoopornością powinna być oparta na współpracy międzyregionalnej i międzydyscyplinarnej na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. W związku z tym w AMR Insights zrzeszeni są przedstawiciele władz, instytucje publiczne, środowisko akademickie, instytucje badawcze i firmy prywatne, w tym start-upy, MŚP oraz międzynarodowe koncerny. Misją AMR Insights jest podjęcie wspólnych działań polegających na przekazywaniu spostrzeżeń, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem oraz inicjowanie współpracy na płaszczyznach badawczych, tak aby wdrażać nowatorskie środki przeciwdrobnoustrojowe, alternatywne terapie przeciwdrobnoustrojowe, szczepionki, metody diagnostyki drobnoustrojów oraz rozwijać platformy technologiczne, na których są one oparte (https://www.amr-insights.eu/about-us/meet-our-ambassadors-151/).

W ubiegłym roku dr Chajęcka-Wierzchowska była nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości". Kapituła nagrody doceniła jej badania nad rolą żywności typu ready-to-eat, czyli zapewniającej szybkie przygotowanie posiłku (konserwy, produkty suszone, liofilizowane, mrożone) w przenoszeniu antybiotykoopornych i toksynotwórczych gronkowców. W 2019 r. otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych naukowców.

lek