Inwestycje w innowacje

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza pracowników i studentów UWM na „Jesienną Szkołę Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej”.

Działanie to obejmuje ofertę:

1. Dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM:
Cykl 5 seminariów pt. „Ochrona i komercjalizacja własności intelektualnej w naukach przyrodniczych, medycznych i rolniczych w UWM" (01-05.09.2014 r. 09:00-12:15),
Cykl 5 seminariów pt. „Ochrona i komercjalizacja własności intelektualnej w naukach inżynieryjnych i technicznych w UWM" (01-05.09.2014 r. 12:30-15:45),
3-dniowa wizyta studyjna w dwóch wiodących krajowych ośrodkach wsparcia przedsiębiorczości akademickiej (19-21.11.2014 r.),

2. Dla studentów UWM:
Cykl 2 seminariów pt. pt. „Ochrona i komercjalizacja własności intelektualnej dla studentów w UWM" (15.10.2014 r. 09:00-15:45).

W ramach wizyty studyjnej naukowcy UWM odwiedzą Toruński Park Technologiczny, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, a także wezmą udział w konferencji Venture Day w Gdańsku mającej na celu łączenie środowisk nauki, wynalazców, przedsiębiorców oraz inwestorów.

Uczestnikom wizyty studyjnej zostanie zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i transport z/do kampusu UWM. Każdy uczestnik Jesiennej Szkoły zostanie również zaopatrzony w komplet materiałów szkoleniowych oraz informacyjno-promocyjnych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Jesiennej Szkole Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej uprzejmie prosimy o wypełnienie odpowiedniego FORMULARZA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z tym już dziś zachęcamy do wysyłania zgłoszeń.

Udział w Jesiennej Szkole jest bezpłatny.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lempa (tel. 89/ 524 52 40, e-mail: agnieszka.lempa@uwm.edu.pl).

Jesienna Szkoła Ochroni i Komercjalizacji Własności Intelektualnej realizowana jest w ramach projektu pt. „Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

w kategorii