Interdyscyplinarna konferencja poświęcona zachowaniom suicydalnym

Konferencja Zachowania suicydalne
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie. Zachowania suicydalne w ujęciu interdyscyplinarnym” odbędzie się na UWM w dn. 25-26 października.

Jak przypominają przedstwiciele Koła Naukowego Suicydologii, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swojej definicji mówi o samobójstwie jako o świadomym akcie podjętym ze skutkiem śmiertelnym, na który osoba zdecydowała się ze świadomością i oczekiwaniem takiego skutku, w celu spowodowania pożądanych przez siebie zmian.

Zachowania suicydalne to, inaczej mówiąc, zespół przedsamobójczy, szczególny stan emocjonalny polegający na skierowaniu myśli i dążeń do spraw związanych ze śmiercią i samobójstwem, przekonaniu o funkcjonowaniu w sytuacji bez wyjścia i braku możliwości uzyskania pomocy.

Chcąc rozmawiać o samobójstwie, trzeba więc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest samobójstwo.

Okazją do namysłu nad tym zagadnieniem będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie. Zachowania suicydalne w ujęciu interdyscyplinarnym”.

Wydarzenie będzie podzielone na kilka paneli prelegenckich:

  • panel ekspercki
  • panel prawno-kryminalistyczny
  • panel medyczno-psychologiczny
  • panel socjologiczny
  • panel ogólny

 

Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni oraz studentów wszystkich kierunków studiów.

WAŻNE INFORMACJE: 

Termin wydarzenia: 25-26 października 2022 r.

Termin przesyłania abstraktów: 30 września 2022 r. (godz.23:59)

Termin ogłoszenia listy prelegentów: 3 października 2022 r.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 10 października 2022 r.

Opłata konferencyjna (udział czynny): 100 zł

Miejsce: stacjonarnie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

UDZIAŁ CZYNNY:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W jednym z pól zostaną Państwo poproszeni o przesłanie tekstu abstraktu – prosimy o maksymalnie 300 słów.

Czas wystąpienia to 20 minut.

Po ogłoszeniu listy prelegentów, osoby zakwalifikowane otrzymają w wiadomości mailowej numer rachunku bankowego konferencji, na który należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł – najpóźniej do dnia 10 października 2022 r.

UDZIAŁ BIERNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, udział bierny w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie wymaga rejestracji.

 

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Suicydologii, które zostało powołane 30.03.2020 r. i funkcjonuje przy Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opiekunem koła jest dr Andrzej Gawliński.