Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne.

9 listopada  o godzinie 11:00 w siedzibie Centrum Innowacji  i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Stara Kotłownia, ul. R. Prawocheńskiego) odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich".

Eksperci instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców, przedstawią kompleksową ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od start-upu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe aż do działań powdrożeniowych; możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich) i korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań, formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką.

Partnerem spotkania jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z: Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszeniem Top 500 Innovators oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Szczegóły: : https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-olsztyn

w kategorii