INNODAIRY: Wiedza wstępem do innowacji

Swobodny i pełny przepływ wiedzy i informacji to główne przesłanie XXVIII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim INNODAIRY, które odbyło się z inicjatywy Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością UWM.

W tym roku sympozjum otrzymało akronim INNODAIRY dla podkreślenia jego znaczenia jako platformy do wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych, diagnostycznych oraz produktowych dla przemysłu mleczarskiego.

W kilkudniowym sympozjum uczestniczyli menedżerowie oraz kadra inżynieryjna zakładów mleczarskich w Polsce. W tegorocznej edycji udział wzięli przedstawiciele 48 zakładów mleczarskich z Polski. Wydarzenie zgromadziło ok. 240 osób.

Hasłem przewodnim XXVIII Sympozjum INNODAIRY był zrównoważony rozwój mleczarstwa. W dobie transformacji wynikającej ze zmieniających się regulacji krajowych i UE, przedsiębiorstwa branży mleczarskiej muszą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do wzrostu gospodarczego z jednoczesną  dbałością o środowisko oraz jakość życia, w tym zdrowie człowieka.

- Jesteśmy dumni z tego, że nasza katedra stanowi swego rodzaju spoiwo integrujące środowisko mleczarskie - mówiła dr hab. inż. Justyna Żulewska, prof. UWM, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i zarazem kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością. I zadeklarowała: - UWM było, jest i będzie (do czego dołożymy wszelkich starań) silnym i wiodącym ośrodkiem mleczarskim w Polsce.

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności, podkreślała z kolei, że współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowi istotny aspekt rozwoju w obszarze działalności przedsiębiorstw a także nauki i kształcenia przyszłej kadry zarządzającej.

Dr inż. Adam Głowacki, dyrektor ds. rozwoju technicznego w firmie Zentis, podsumowając obrady, nie szczędził komplementów.

- Wspaniała organizacja, doskonała atmosfera, bardzo wysoki poziom. Brawo UWM - mówił.

Warto podkreślić, że w Sympozjum brał udział prof. dr hab. Stefan Ziajka - nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń kadry mleczarskiej, współtwórca i wieloletni przewodniczący komitetu organizacyjnego. 

Wyjątkowymi gośćmi byli także: prof. Aleksander Chagarovsky i Vadim Chagarovsky – przewodniczący Związku Ukraińskich Przedsiębiorstw Mleczarskich, którzy przedstawili aktualną sytuację mleczarstwa w Ukrainie.

Sympozjum odbyło się pod patronatem honorowym: wicepremiera Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Henryka Kowalczyka oraz rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Jerzego Przyborowskiego. Sympozjum dofinansowano z funduszu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości*.

Wśród firm współorganizujących znalazły się takie, które uczestniczą w wydarzeniu od początku jego istnienia, a więc od roku 1993.

Głównym organizatorem Sympozjum jest Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM. Współorganizatorami wydarzenia są firmy działające na rzecz branży mleczarskiej, w tym roku było to 27 firm:

 • AAK
 • ABBEYS
 • ADM WILD
 • ATM
 • CHR. HANSEN
 • DIVERSEY
 • DӦHLER
 • DSM
 • ECOLAB
 • FOSS
 • G E A
 • I M C D
 • I N T R E X
 • JRS SILVATEAM INGREDIENTS & HORTIMEX
 • MULTIVAC
 • NETZSCH
 • NEUM O
 • NOAC K
 • O P T I F L O W
 • PGS
 • P.M.T. TRADING
 • SPX FLOW
 • TETRA PAK
 • TEWES-BIS
 • TREPKO
 • VIMAX Małgorzata Rogiewicz
 • ZENTIS

jż, mag

* Projekt realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.