Komunikat o błędzie

  • Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /www/htdocs/uwm/projekt/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2649 of /www/htdocs/uwm/projekt/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /www/htdocs/uwm/projekt/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2759 of /www/htdocs/uwm/projekt/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /www/htdocs/uwm/projekt/includes/database/database.inc).

Inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się pierwsza inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich. Bierze w nich udział 45 osób, w tym 9 doktorantów z UWM.

Otwarcie środowiskowych studiów doktoranckich w Zintegrowanej Szkole Doktoranckiej odbyło się 5 września. Studia doktoranckie są prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych i trwają 3 lata. Prace doktorskie będą wykonywane w oparciu o projekty promotorskie finansowane przez Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

- Inauguracja odbyła się u nas, ponieważ właśnie tu we wrześniu będą prowadzone zajęcia. Bierze w nich udział 45 doktorantów, po 9 osób z każdego ośrodka wchodzącego w skład konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. W Olsztynie zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a także Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Będą one dotyczyć m.in. biologii molekularnej oraz najnowszych technik badawczych – wyjaśnia prof. Andrzej Koncicki, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM.

Środowiskowe studia doktoranckie różnią się od innych studiów doktoranckich. Po pierwsze doktoranci na realizację grantów otrzymają 150 tys. zł. Po drugie stypendia doktoranckie są znacznie wyższe i wynoszą 2,5 tys. zł.

- Granty przyznawane były w trybie konkursowym. Najpierw promotorzy aplikowali o nie. Po uzyskaniu finansowania szukali chętnych, którzy chcieli te badania realizować. Doktoranci  swoje projekty będą prowadzić we własnych ośrodkach badawczych, ale zajęcia będą mieć w Olsztynie, Warszawie, Puławach i Jastrzębcu. Oprócz tego odbędą jednomiesięczny staż zagraniczny – dodaje prof. Bogdan Lewczuk, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM.

W uroczystości wziął udział prof. Ryszard Górecki, rektor UWM

- Jestem dumny, że mogę brać udział w takim wydarzeniu. To wzór dla wielu innych polskich uczelni – mówił podczas inauguracji rektor.

Wśród 45 doktorantów znalazł się Łukasz Panasiuk, magister biotechnologii z Lublina.

- Jest to bardzo ciekawa oferta, pozwalająca na rozwój osobisty. Zainteresował mnie temat dotyczący określania ilości mykotoksyn w paszach. Oprócz tego, że zagadnienie to związane jest ze zdrową żywnością to jego realizacja wymaga np. wykorzystania chromatografu cieczowego z tandemową spektrometrią mas. Po ukończeniu studiów chciałbym pozostać i kontynuować karierę w  Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach – mówi Łukasz Panasiuk.

Żaneta Dzięgielewska absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w doktoranckich studiach również widzi dla siebie ogromną szansę na rozwój naukowy.  

- Dzięki temu, że zajęcia będą się odbywać w różnych ośrodkach będziemy mogli poznać różne techniki laboratoryjne i nauczyć się najważniejszych rzeczy, które prezentuje dana jednostka. To, co cieszy, to duża liczba zajęć praktycznych.  Po doktoracie mam nadzieję na dalszą współpracę naukową, chociaż przyznam, że chciałabym też czynnie pracować w zawodzie - jako lekarz weterynarii. Moją pasją jest rozród koni, wiec mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości te dwie dziedziny połączyć. Na tę chwilę jednak na pierwszym miejscu są studia doktoranckie – wyjaśnia Żaneta Dzięgielewska.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest pierwszym wydziałem Uniwersytetu, który znalazł się w konsorcjum o statusie KNOW. W skład konsorcjum oprócz kortowskiej weterynarii weszły: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

syla

w kategorii