Inauguracja środowiskowych studiów doktoranckich

Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM zaprasza na pierwszą inaugurację środowiskowych studiów doktoranckich.

Otwarcie środowiskowych studiów doktoranckich w Zintegrowanej Szkole Doktoranckiej odbędzie się 5 września (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM (ul. Oczapowskiego) w sali im. prof. K. Markiewicza. W uroczystości weźmie m.in. udział prof. dr hab. Tomasz Motyl, przewodniczący rady Programowej KNOW.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest pierwszym wydziałem Uniwersytetu, który znalazł się w konsorcjum o statusie KNOW.

Studia doktoranckie są prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych i trwają 3 lata. Podczas studiów doktorant ma możliwość otrzymania stypendium w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz odbycia zagranicznego stażu naukowego. Prace doktorskie będą wykonywane w oparciu o projekty promotorskie finansowane przez Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

w kategorii