Inauguracja roku akademickiego 2020/21

Zapraszamy na transmisję online z inauguracji roku akademickiego 2020/2021, która rozpocznie się 2 października o godz. 11:00 i będzie połączona z nadaniem tytułu doktora honoris causa.

Przepraszamy, że w związku z sytuacją epidemiczną, nie mamy możliwości zapewnienia wszystkim gościom miejsc na sali. Będzie nam jednak niezwykle miło, jeśli zechcecie Państwo towarzyszyć nam wirtualnie w tym szczególnie ważnym dla nas dniu.

 

 

Program uroczystości:

 

Hymn Państwowy

Uroczyste przekazanie władzy przez Rektora prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego

Przemówienie inauguracyjne Rektora dr. hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM

Gaudeamus Igitur

Immatrykulacja

Gaude Mater Polonia

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Jerzemu Wilkinowi

Nadnie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Maciejowi Zablowi

Pieśń uroczysta – Hymn Honoris Causa Carmen Sollemne

Wręczenie dyplomu „Honorowego Profesora" Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu

Wystąpienia okolicznościowe

O Warmio moja miła

Wystąpienie Doktora Honoris Causa Profesora Jerzego Wilkina

Wystąpienie Doktora Honoris Causa Profesora Macieja Zabla

Zamknięcie uroczystości

Hymn Uniwersytecki

w kategorii