III Uniwersyteckie Forum Dyrygentów

Instytut Muzyki Wydziału Sztuki UWM zaprasza w dniach 4-5 czerwca kolejną edycję Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów oraz konferencję naukową.

Konkurs, który składa się z kilku etapów, odbędzie się w sali im. M. Gotowca (ul. M. Oczapowskiego 5) w poniedziałek, 4 czerwca o godz.15.00 natomiast we wtorek, 5 czerwca o godz.10.00 i godz.17.00. Wieczorem 5 czerwca, o godz. 19.30 goście Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów będą mogli wysłuchać koncertu chóralnego „Leć głosie po rosie” w Galerii „Stara Kotłownia”.

Głównym wydarzeniem tegorocznego forum będą Konfrontacje Młodych Chórmistrzów - konkurs dyrygencki dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uniwersytetów z całego kraju. Konfrontacjom towarzyszyć będzie ogólnopolska konferencja naukowa „Chóralistyka – teoria i praktyka”, która rozpocznie się w środę, 6 czerwca o godz. 10.00 w sali nr 116 Biblioteki Uniwersyteckiej.

Uczestnikami spotkania będą wykładowcy, pedagodzy dyrygowania, dyrygenci i chórmistrzowie – uznane autorytety w tej dziedzinie z ośrodków muzycznych w całej Polsce.

w kategorii