III Dni Świadomości Żywieniowej

Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej UWM zaprasza wszystkich na kolejną, już 3. edycję „Dni Świadomości Żywieniowej”w dniach 10-15 grudnia 2021 r.

Wydarzenie to obejmuje 6 dni wykładowych, na których specjaliści zaprezentują wykłady, opierające się na rzetelnej, specjalistycznej wiedzy dotyczącej żywności i żywienia człowieka. Wśród prelegentów znajdą się żywieniowcy, technolodzy, dietetycy, psycholodzy, lekarze, czyli tak jak zawsze będzie mieć interdyscyplinarny charakter.

Autorami prelekcji, które zostaną wygłoszone w dniach 10-15 grudnia będą eksperci z zakresu żywienia, dietetyki, psychologii oraz lekarze. To przede wszystkim przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziału Nauki o Żywności, Szkoły Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Lekarskiego. Ale pojawią się także naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, SGGW w Warszawie czy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Ze względów bezpieczeństwa dni odbywają się tylko online na platformie MSTeams. Każdy zarejestrowany bierny uczestnik „III Dni Świadomości Żywieniowej” otrzyma e-certyfikat uczestnictwa!