II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań

BMR 2018 odbędą się 8 czerwca 2018 r. na terenie Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 33C. Skierowane są do osób związanych z branżą rusztowań i z problematyką pracy na rusztowaniu.

W towarzyszących im targach wezmą udziałproducenci i dystrybutorzy: rusztowań, sprzętu i środków bhp ochrony pracy, urządzeń transportu poziomego i pionowego, sprzętu i elektronarzędzi wykorzystywanych w rusztowaniach, przyrządów do pomiarów uziemień, chemii budowlanej, sprzętu pierwszej pomocy wydawnictw i prasy o zbieżnej tematyce. Do udziału została zaproszona: młodzież szkół zawodowych, średnich technicznych i wyższych a także prezesi, właściciele firm, inspektorzy, kierownicy i pracownicy firm budowlanych, urzędnicy odpowiedzialni za inwestycje i bezpieczeństwo na budowie, monterzy rusztowań oraz społeczność lokalna.

Podczas II Mistrzostw BMR 2018 odbędą się:

  • Zawody ekip monterów rusztowań rywalizujących ze sobą w konkurencjach praktycznych.
  • Targi branży rusztowań, budowlanej, elektronarzędzi, sprzętu bhp.
  • Pokazy:

- kontrolowanej katastrofy rusztowania

- przeciążenia pomostu

- wytrzymałości kotew na wyrywanie

- ewakuacji osoby poszkodowanej z rusztowania

- konsekwencji upadku narzędzi z wysokości. 

  • Spotkania z ekspertami: PIP, UDT, IMBiGS, PIGR, CIOPiPIB, ZUS, Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, PERI.
  • Konkursy z nagrodami dla odwiedzających.

Mistrzostwa są organizowane przy dużym udziale studentów budownictwa WGIPB UWM.

Więcej informacji na: www.bmrmistrzostwa.pl, BMR OLSZTYN

w kategorii