II Memoriał prof. Bocheńskiego

Katedra Anatomii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum po raz drugi w historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego organizuje akademicki pochówek Darczyńców.

Darczyńcy będą pożegnani przez społeczność akademicką 21 maja podczas uroczystości nazywanej Memoriałem Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego. Uroczysty pochówek osób, które przekazały swoje ciała nauce, odbędzie się 21 maja 2022 roku o godz. 10. w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego UWM (ul. B. Dybowskiego 11).

W historii społeczności akademickiej w Polsce jest to 18. Memoriał J.M. Bocheńskiego. To wielkie i niezwykłe wydarzenie, podczas którego studenci, lekarze i naukowcy spotykają się z rodzinami i przyjaciółmi Darczyńców. Uczestnicząc w Ceremonii mogą w ten sposób podziękować za możliwość praktycznego przygotowania się do zawodu lekarza, za szansę uczenia, szkolenia, tworzenia prac naukowych oraz opracowywania nowych metod leczenia operacyjnego.

Przekazanie ciała na rzecz kształcenia przyszłych lekarzy jest niezwykłym zachowaniem altruistycznym. Jest to przede wszystkim wyjątkowa lekcja etyki, przekazana i przekazywana przez darczyńców studentom i lekarzom, którzy dzięki nim mogą przygotować się oraz szkolić w zawodzie lekarskim i specjalnościach zabiegowych.

Za patrona tej uroczystości został obrany prof. Innocenty Józef Maria Bocheński, światowej sławy logik, filozof analityczny, bezkompromisowy poszukiwacz prawdy, tropiciel błędów myślowych i niejasności. Podarował on swoje ciało studentom medycyny Uniwersytetu we Fryburgu, którego był niegdyś rektorem.
Nie byłoby takiego poziomu medycyny w Olsztynie bez Darczyńców. To dzięki aktom donacji studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego tak dobrze rozpoczynają swoje studia medyczne (dotychczasowe sukcesy w międzyuczelnianych konkursach Złotej Łopatki i Golden Scapula) i tak dobrze je kończą uzyskując wysokie pozycje w Lekarskich Egzaminach Końcowych.

Mamy zaszczyt pożegnać ludzi, którzy podarowali studentom i lekarzom najdoskonalszy atlas ciała w nadziei, że obdarowani przyjmą ich ostatnią lekcję przemijania, a ich śmierć będzie wspierać i pomagać żyjącym.

Podczas olsztyńskiego Memoriału prof.  J.M. Bocheńskiego pochowani zostaną: Antoni Kosiński, Zofia Małek, Józef Juszczyk, Regina Garbicz, Ryszard Ignacy Kowalewski, Stanisław Wojciech Flakowicz, Hans Jürgen Peters, Danuta Jachimiuk i Witold Mikołaj Zdrojkowski.

w kategorii