II Konkurs Literacki „Opowieści znad Łyny”

plakat konkursu Opowieści znad Łyny
Instytut Polonistyki i Logopedii UWM zaprasza do uczestnictwa w konkursie literackim „Opowieści znad Łyny”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur a także umożliwienie młodzieży prezentacji umiejętności kreatywnego pisania.

Na konkurs można przesyłać formy prozatorskie w trzech kategoriach, inspirowane wiedzą o regionie warmińsko-mazurskim, od czasów najdawniejszych do współczesności:

  • opowiadanie, nowela;
  • baśń;
  • reportaż literacki.

Jury będzie oceniać inwencję twórczą autorów, związek treści z Olsztynem oraz regionem Warmii i Mazur oraz stopień wykorzystania cech właściwych wybranemu gatunkowi.

Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem wraz z małą zaklejoną kopertą, w której należy umieścić podstawowe dane o uczestniku (imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, adres, telefon i mail kontaktowy) należy przesłać listownie na adres:

Instytut Polonistyki i Logopedii

Ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Z dopiskiem „Opowieści znad Łyny”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 października 2017 roku. Termin ogłoszenia wyników: 6 grudnia 2017 roku.

Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/)

w kategorii