Z Hokkaido na lato do Kortowa

studenci z japonii
Po raz czwarty! na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM trwa międzynarodowy, polsko-japoński letni kurs pod nazwą „Hydrobiologia i ochrona środowiska śródlądowego w Polsce)” (3-16 lipca).

Kurs i wymiana międzynarodowa to efekt podpisanego w listopadzie 2015 r. porozumienia o współpracy pomiędzy naszą uczelnią a Wydziałem Nauk Rybackich Uniwersytetu Hokkaido (HU) w Japonii. Trwający dwa tygodnie kurs letni odbywa się cyklicznie, poczynając od roku 2016. Obecnie w zajęciach uczestniczy profesor Takafumi Fujimoto - koordynator projektu z HU i 6 studentów z Wydziału Nauk Rybackich Uniwersytetu Hokkaido oraz czterech studentów UWM.

Jak informuje prof. Alicja Boroń z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM, koordynatorka projektu ze strony UWM, kurs obejmie 85 godzin różnych form zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w Katedrze Zoologii i w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej (WBiB). Każdy student bierze udział w 61 godzinach zajęć, m.in. w realizacji miniprojektu naukowego, w badaniach bioróżnorodności organizmów żyjących w śródlądowych ekosystemach wodnych Polski. Zajęcia prowadzone są w dwóch 5-osobowych grupach, w których studenci z Japonii i z Polski współpracują ze sobą. Poza certyfikatem ukończenia, studenci otrzymają 4 punkty ECTS (UWM) i 2 punkty kredytowe (HU). Studenci z obu uczelni efektywnie współpracują ze sobą.

- Japońskim gościom bardzo podoba się wyposażenie laboratoriów i pracowni. Są zachwyceni kortowskim kampusem. Natomiast my jesteśmy pod wrażeniem pilności, zdyscyplinowania, otwartości i ogromnego zainteresowania kulturą, historią i codziennością Polski i naszego Uniwersytetu – mówi prof. Alicja Boroń.

W aktualnie realizowanym międzynarodowym letnim kursie na WBiB zajęcia dydaktyczne prowadzą: prof. Takafumi Fujimoto (HU), pracownicy i doktorantka Katedry Zoologii (WBiB): dr Olga Jabłońska, dr hab. Lech Kirtiklis, mgr Aleksandra Szabelska oraz dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM (Katedra Ekologii i Ochrony Przyrody, WBiB), dr hab. Julita Dunalska, prof. UWM i dr Izabela Jabłońska-Barna (Wydział Nauk o Środowisku), a także prof. Andrzej Ciereszko (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie).

Kurs letni "Hydrobiologia i ochrona środowiska śródlądowego w Polsce" („Hydrobiology and inland environmental science in Poland”) finansowany jest przez Wydział Rybacki Uniwersytetu Hokkaido oraz UWM. Udział w kursie jest bezpłatny.

ab

w kategorii