Historyk z UWM opracowuje Polski Słownik Biograficzny

Prof. Norbert Kasparek z Instytutu Historii UWM został powołany w skład Rady Naukowej opracowującej Polski Słownik Biograficzny. Ta publikacja jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć polskiej historiografii.

Do Rady Naukowej czuwającej nad edycją Polskiego Słownika Biograficznego dołączył prof. dr hab. Norbert Kasparek, historyk z Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Polski Słownik Biograficzny powstaje pod egidą PAN oraz Polskiej Akademii Umiejętności. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć w naszej historiografii. Wielotomowa publikacja zaczęła powstawać z inicjatywy znakomitego historyka prof. Władysława Konopczyńskiego jeszcze w okresie międzywojennym. Jej celem zasadniczym jest zaprezentowanie zasłużonych ludzi związanych z Polską i ziemiami polskimi. Do tej pory wydano 53 tomy z około 33 tysiącami haseł.

- Rada Naukowa jest odpowiedzialna za poziom naukowy. W jej skład wchodzą przedstawiciele ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Ja prawdopodobnie od 10 lat jestem jedynym przedstawicielem olsztyńskiego środowiska naukowego – wyjaśnia prof. Kasparek.

Olsztyński historyk pisze też biogramy naukowców z Olsztyna: m. in. Stanisława Szostakowskiego, Adama Szostkiewicza, Tadeusza Szuperskiego, Zygmunta Tomaszewskiego, Roberta Towarnickiego.

- Napisanie biogramu jest niezwykle czasochłonne i, co istotne, takie publikacje nie są niestety punktowane – dodaje prof. Kasparek.

Kadencja prof. Kasparka w radzie potrwa do 2025 roku. W skład rady powołał go dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Maciej Janowski.

opr. mah

Norbert Kasparek w pracy naukowej koncentruje się na XIX wieku, wokół polskiej myśli politycznej i obecności w niej problemu wschodniopruskiego, pamiętnikarstwa polskiego oraz powstania listopadowego. Dwukrotnie był zastępcą dyrektora Instytutu Historii (1994-1996; 2002) dwukrotnie prodziekanem Wydziału Humanistycznego (1996-1999; 2002-2005) oraz dwukrotnie dziekanem tegoż wydziału (2005-2008; 2008-2012).

Jego książka Powstańczy epilog. Żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831-1832 została wyróżniona Nagrodą im. Jerzego Skowronka  (za najlepszą książkę poświęconą historii XIX wieku). Praca Dni przełomu powstania listopadowego. Bitwa pod Ostrołeką (26 maja 1831) w tym samym konkursie zdobyła wyróżnienie.

Prof. Kasparek jest promotorem 14 rozpraw doktorskich. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków w Olsztynie w 2009 roku. Wzięło w nim udział prawie trzy tysiące (!) historyków wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Było to największe tego typu spotkanie naukowe w Olsztynie.