O historii wybitnie

Instytut Historii Wydziału Humanistycznego UWM zaprasza do udziału w kolejnym wykładzie z cyklu „O historii wybitnie!” Wykład na temat: „Dzieje morskie późnośredniowiecznego Gdańska, z wielką karawelą i Memlingiem w tle” wygłosi prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański).

Wykład rozpocznie się 26 stycznia 2021 r . o godz. 11.30 na platformie Teams. Kod do zespołu: nnehmbx

Organizatorzy: Wydział Humanistyczny UWM, Instytutu Historii UWM, Katedra Historii Powszechnej, Pracownia Historii Gospodarczej i Kartografii, Naukowe Koło Studentów Historii UWM

Prof. dr hab. Beata Możejko jest naukowo i zawodowo związana z Uniwersytetem Gdańskim. Prowadzi badania nad późnym średniowieczem, w aspekcie Gdańska, Hanzy i szeroko pojętej problematyki morskiej. Podejmuje także problematykę panowania króla Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492). Jest autorką ponad 100 prac, w tym kilku monografii.  W 2017 r. pod jej redakcją ukazała się wieloautorska monografia „New Studies in Medieval and Renaissance Poland and Prussia. The Impact of Gdańsk”, wydawnictwo Routledge, London and New York 2017. Profesor Beata Możejko jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2020-2023, Prezesem Towarzystwa Dom Uphagena, członkiem Komitetu Wiedzy Gedanopedii, internetowej wersji Encyklopedii Gdańskiej.

w kategorii