Dr hab. Sławomir Przybyliński – prorektorem UWM

dr hab. Sławmir Przybyliński z kwiatami
Nowym prorektorem do spraw kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, dotychczasowy dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Wybory nowego prorektora UWM ds. kadr odbyły się 23 listopada, jeszcze według starych przepisów.

Na to stanowisko prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, zaproponował dr. hab. Sławomira Przybylińskiego, obecnego dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dlaczego akurat jego?

- To młody, zdolny i pracowity naukowiec, przedstawiciel obszaru nauk społecznych, na czym mi szczególnie zależy. Pragnę bowiem, aby obszar społeczny i humanistyczny był reprezentowany w kolegium rektorskim. Sprawdził się jako dziekan Wydziału Nauk Społecznych i jestem przekonany, że sprawdzi się także jako prorektor ds. kadr. W dotychczasowej działalności pokazał, że potrafi pracować na rzecz nie tylko wydziału, ale i całego Uniwersytetu. Sądzę, że jako pedagog będzie umiał dobrze współpracować z kolegium rektorskim oraz wszystkimi pracownikami naszej uczelni – uzasadnia rektor.

Zapraszamy także do wysłuchania relacji Radia UWM FM.

W wyborach uczestniczyło 98 elektorów. Za prof. Przybylińskim głosy oddało 88 osób, 4 były przeciwne, 5 się wstrzymało. Jeden głos był nieważny. Wybór nowego prorektora uprawomocni się po tygodniu.

Prof. Przybyliński podziękował za zaufanie i wybór, który uznał za wyróżnienie i zaszczyt nie tylko dla siebie, ale całego wydziału.

- Będzie to dla mnie także wyzwanie do dalszej pracy na rzecz naszej społeczności. Czeka nas niełatwy czas w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Zdaję sobie sprawę z tego, że za każdym człowiekiem idzie jego historia. Wiem, że życie nie jest czarno-białe. Dlatego będę każdego człowieka traktować podmiotowo. Niech na nasze kontakty wpływa to, co na łączy, a nie to, co dzieli - podkreślił na zakończenie swego krótkiego wystąpienia.

Prof. Przybyliński będzie pełnić funkcję prorektora do końca września 2019 r., tj. do zakończenia obecnej kadencji władz UWM.

Prof. Sławomir Przybyliński ma 41 lat. Od 2016 r. jest dziekanem WNS i kierownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej. Pracę doktorską obronił w 2004 r., habilitacyjną w 2013 r. Jest członkiem zespołu ds. wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach ze specjalnością nauczycielską Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz jej ekspertem w zespole akredytującym m.in. kierunki pedagogika i pedagogika specjalna. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki penitencjarnej, kary pozbawienia wolności, obszaru przestępczości oraz zagadnień resocjalizacyjnych. Jest redaktorem, bądź współredaktorem 8 monografii i ok. 50 publikacji w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych. Wydał 3 autorskie monografie dotyczące problematyki więziennej.

lek

w kategorii