Dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek Osobowością Warmii i Mazur 2018

dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał tytuły Osobowości Roku 2018. Wśród laureatów znalazła się dr n. med. Agnieszka Owczarczyk Saczonek z Katedry Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim.

Tegoroczna gala Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu odbyła się 5 kwietnia w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Kortowie. Statuetki i tytuły zostały wręczone w pięciu kategoriach: kształcenie zawodowe, medycyna, działalność gospodarcza, kultura, samorządy i tytuł honorowy.

Tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur w kategorii medycyna otrzymała dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek z KatedryDermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej na Wydziale Lekarskim. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu uhonorował ją za uświadamianie społeczeństwa w sprawie profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, za wspaniałe osiągnięcia naukowe i dydaktyczne z dziedziny dermatologii, w chorobach autoimmunologicznych oraz ogrom pracy w pogłębianiu wiedzy o wpływie i następstwach zachorowań na łuszczycę, jak i opracowanie skutecznych metod jej leczenia.

- Bardzo dziękuje za to wyróżnienie, naprawdę się nie spodziewałam. Nie czuję się osobowością, ja po prostu mam szczęście w życiu, że robię to co lubię, co kocham i na swojej drodze spotykam ludzi, którzy stawiają poprzeczki dla mnie na odpowiedniej wysokości. Mam satysfakcję, że zostałam pierwszą habilitantką na naszym Wydziale Lekarskim Collegium Medicum. Cieszę się, że jestem z Olsztyna i mogłam pokazać, że lekarze z Olsztyna są dobrymi specjalistami i też potrafią pracować naukowo. Myślę, że ten potencjał jest zdecydowanie niewykorzystany - mówi dr hab. n. med. A. Owczarczyk-Saczonek.

Statuetki Osobowość Roku przyznaje od 1994 r. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu. Wyróżnia w ten sposób osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie nauki, kultury, działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu.

Tytułami Osobowość Roku 2018 Warmii i Mazur wyróżnieni zostali również: w kategorii kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie - za wspaniałe osiągnięcia w nauczaniu młodzieży, przyszłych specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej gastronomii, za udział i nagrody w wielu konkursach lokalnych i ogólnopolskich oraz promocję zdrowego stylu życia (wyróżnienie odebrała dyrektor ZSGS Małgorzata Świech-Twarowska); w kategorii działalność gospodarcza: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie - za wysiłek zmierzający do przyspieszenia rozwoju regionu poprzez zastosowanie działań finansowych sprzyjających pozyskiwaniu inwestorów z kraju i z zagranicy, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy, a także za stworzenie programu „Laboratorium", mającego na celu dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców i umożliwienie młodzieży nabywania wiedzy o różnych zawodach (tytuł odebrał prezes WMSSE Grzegorz Smoliński); w kategorii kultura - Krzysztof „Dżawor" Jaworski, olsztyński muzyk, kompozytor i autor tekstów, założyciel i członek zespołu Harlem - za kształtowanie pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur wśród mieszkańców Polski i Europy, za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz promocję naszego regionu w plebiscycie Fundacji New 7 Wonders poprzez skomponowanie na rzecz akcji Mazury Cud Natury w 2011 roku utworu „Mazurski Cud", który stał się swoistym hymnem naszego województwa; w kategorii samorządy: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego - za skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich i dynamiczną działalność inwestycyjną oraz za duże zaangażowanie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego województwa warmińsko-mazurskiego.

Tytuł Honorowy Osobowość Roku 2018 Warmii i Mazur przyznano pośmiertnie Waldemarowi Klockowi, zmarłemu w lutym br. prezesowi Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu i prezesowi Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie - za wybitny wkład w rozwój geodezji w Polsce, za zbudowanie partnerstwa i podjęcie współpracy na linii państwo - przedsiębiorca, za integrację przedsiębiorców w regionie, za działania promujące inwestycje modernizujące polską gospodarkę, za ogromne zaangażowanie we współpracę z władzami miasta i regionu, a także wkład w reformę lokalnego szkolnictwa średniego i akademickiego oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży z regionu. Wyróżnienie odebrał syn Waldemara Klocka - Maciej Klocek.

Laureatami poprzednich edycji konkursu Osobowość Roku Warmii i Mazur w kategorii nauka są: prof. dr hab. Andrzej Krankowski, prof. Dariusz Kucharczyk, prof. Jan Jankowski, prof. Jan Kucharski, prof. Wojciech Maksymowicz, dr Aleksander Socha, prof. Stanisław Achremczyk, prof. Andrzej Koncicki, prof. Tomasz Janowski, prof. Zbigniew Śmietana, prof. Stefan Smoczyński, prof. Tadeusz Iwiński, prof. Lubomir Włodzimierz Baran, prof. Ryszard Górecki, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Andrzej Hopper, prof. Mirosław Łuczyński, prof. Mirosław Krzemieniewski i dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM.

Gala Osobowość Roku Warmii i Mazur odbyła się po raz 26. W części artystycznej wystąpili: Akademicka Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo" oraz aktorzy i wokaliści Teatru Muzycznego w Gdyni - Marta Smuk i Filip Cembala.

syla