Dr hab. Jadwiga Snarska- kobietą sukcesu Warmii i Mazur

Dr hab. Jadwiga Snarska, prof. UWM, kierowniczka Katedry Chirurgii na Wydziale Nauk Medycznych UWM została laureatką plebiscytu „Kobieta sukcesu Warmii i Mazur”.

XVI Gala Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur odbyła się 8 marca 2014 r. w hotelu Park w Olsztynie. Uroczyście uhonorowana została podczas niej nie tylko laureatka, ale także cała Złota Dziesiątka pań wyróżnionych podczas wyborów Kobiety sukcesu Warmii i Mazur. 

Dr hab. Jadwiga Snarska, prof. UWM jest wybitnym specjalistą w zakresie chirurgii endokrynologicznej, chirurgii gastroenterologicznej, chirurgii laparoskopowej, chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Z tego zakresu opublikowała samodzielnie lub we współpracy z innymi autorami wiele prac naukowych. Jej dorobek naukowy obejmuje 118 publikacji i 228 komunikatów zjazdowych prac, które zostały przedstawione na zjazdach ogólnopolskich i zagranicznych oraz 54 inne referaty i wykłady wygłoszone na posiedzeniach szkoleniowych lekarskich towarzystw naukowych, szkoleń podyplomowych, a także innych stowarzyszeń.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych oraz organizacji społecznych.  Za swą działalność naukową i społeczną była wielokrotnie nagradzana. Jest też cenionym przez studentów nauczycielem akademickim, o czym świadczy fakt pełnienia przez nią w latach 2008-12 funkcji prodziekana ds. dydaktycznych.

- Od sześciu lat jestem związana z Olsztynem. Przyjechałam tu z Białegostoku. Dziękuję za wyróżnienie, na mój sukces pracowało wiele osób – powiedziała podczas gali laureatka. Statuetkę prof. Snarskiej wręczył prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Patronat nad plebiscytem objęła prof. Danuta Hubner, eurodeputowana, przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz Międzynarodowe Forum Kobiet, organizacja kobiet przedsiębiorczych i nauki przy SGH w Warszawie.

Gościem gali była Eugenia Samochina – cymbalistka, artystka filharmonii w Kaliningradzie, sympatyczka Warmii i Mazur.  Drugim gościem honorowym był Mamed Chalidow - międzynarodowy mistrz mieszanych sztuk walki MMA. Wystąpił też olsztyński zespół rockowy The Tyro z charyzmatyczną wokalistką Joanną Gołombiewską.

lek

 

w kategorii