Prof. Grzybowski kawalerem Orderu Odrodzenia Polski

prof. Andrzej Grzybowski
Prof. n. med. Andrzej Grzybowski - kierownik Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim UWM otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski od prezydenta Polski.

Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, czyli Polonia Restituta przyznał prof. Grzybowskiemu 24 stycznia. To jedno z najważniejszych polskich odznaczeń. Prezydent wyróżnił nim profesora za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

- Czuję się wyróżniony i zaszczycony. Każdy człowiek potrzebuje docenienia swojej pracy. To odznaczenie traktuję jako nagrodę za moje osobiste działania naukowe, ale także za prowadzenie szerokiej naukowej współpracy zagranicznej, co niewątpliwie sprzyja promocji polskiej nauki na świecie. Obecnie stale współpracuję z badaczami z USA, Chin, Tajlandii, Singapuru, Indii, Francji, Niemiec, Ukrainy oraz Litwy, prowadząc różne projekty naukowe. Mam też bardzo bliskie kontakty, zarówno naukowe, jak i edukacyjne, z wieloma okulistami w Ukrainie, które obecnie zostały boleśnie wstrzymane. Od początku wojny w Ukrainie organizujemy system pomocy dla ukraińskich okulistów i dostarczamy do oddziałów okulistycznych, w tym szpitali wojskowych w Charkowie i Kijowie, materiały i narzędzia medyczne. Szczegóły dostępne są na stronie Fundacji Okulistyka 21: https://okulistyka21.pl/2022/03/15/wspieramy-ukraine/

Udało mi się też wykorzystać moje kontakty międzynarodowe, głównie w USA i w Europie Zachodniej, do niesienia pomocy rzeczowej dla okulistyki w Ukrainie. Jest to przykład na to, jak możemy wykorzystywać nasze kontakty naukowe do niesienia pomocy medycznej i humanitarnej - tłumaczy prof. Grzybowski.

Nagrody tego rodzaju mają dla profesora jeszcze inny wymiar.

- Prezydent przyznając odznaczenia ludziom nauki, pokazuje społeczeństwu, że nasz kraj ma ludzi, którzy osiągnęli sukcesy na tym polu i są to sukcesy na wysokim poziomie. To bardzo ważne, bo naukowcy reprezentują obecnie bardzo wąskie specjalizacje i ludzie na ogół nie wiedzą, czym się zajmują i jaki pożytek praktyczny wynika z ich badań. Ma to wielkie znacznie np. w medycynie, w której badania naukowe bezpośrednio przekładają się na poprawę życia ludności i jej stan zdrowia - wyjaśnia profesor.

Profesor Grzybowski dodaje, że jest szczęśliwy, że dożył takich czasów, w których Polacy pragnący prowadzić badania naukowe na wysokim poziomie nie muszą opuszczać Polski.

Prof. n. med. Andrzej Grzybowski jest jedynym polskim okulistą, który znalazł się na liście 2% najbardziej rozpoznawanych naukowców świata przygotowanej przez Uniwersytet Stanforda. W lutym ub.r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe. Zaś w listopadzie 2021 r. w Nowym Orleanie w USA odebrał prestiżową nagrodę "Founders' Award" Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej. Jest pierwszym Polakiem nagrodzonym przez to towarzystwo. Nagrodę otrzymał podczas konferencji Amerykańskiej Akademii Okulistycznej, najważniejszej konferencji okulistycznej na świecie. Bierze udział w przygotowywaniu standardów leczenia krótkowzroczności dla Amerykańskiej Akademii Okulistycznej oraz Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego. W ub.r. wydawnictwo Springer wydało książkę pod jego redakcją pt. „Artificial Intelligence in Ophthalmology" (Sztuczna inteligencja w okulistyce).

Prof. Grzybowski organizuje właśnie dużą międzynarodową konferencję naukową, pierwszą w Europie, poświęconą sztucznej inteligencji w okulistyce. Według rankingu Expertscape Worldwide profesor został sklasyfikowany na 1. miejscu na świecie w zakresie leczenia zaćmy i na 1. miejscu na świecie w zakresie operacji zaćmy. Prof. Grzybowski jest także uznanym historykiem medycyny, a w szczególności okulistyki. Ma na tym polu także publikacje w naukowych czasopismach, a nawet międzynarodowe nagrody. Za zasługi w krzewieniu pamięci historycznej Wielkopolska Izba Lekarska na jesieni przyznała mu nagrodę.

Terminu wręczenia odznaczenia Kancelaria Prezydenta RP jeszcze nie podała.

lek