Green University od teorii do działania

Zmień rozmiar tekstu

Aż 12 mln zł otrzyma UWM na termomodernizację. To oznacza, że nasz program „Green Univertsity” wchodzi do realizacji.

Pieniądze przyznane UWM będą pochodzić z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, czyli z tzw. Mechanizmu Norweskiego. Termomodernizacją zostaną objęte budynki przy ul. Oczapowskiego 2, 4 (cały Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych), Oczapowskiego 5 (Nowa zootechnika), pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauk o Żywności) i ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki).
Wniosek będący realizacją jednego z założeń programu „Green University” promowanego i wdrażanego przez prof. Ryszard Góreckiego, rektora UWM, przygotowali i złożyli (jeszcze w sierpniu ub. r.) pracownicy pionu inwestycyjno-technicznego, podlegającego dr Aleksandrowi Sosze, kanclerzowi UWM.
- Na początku maja 2014 r. Komitet do spraw wyboru projektów zatwierdził listę rankingową, na której nasz projekt znalazł się na 20. miejscu, spośród 38 zakwalifikowanych (jedyny spośród uniwersytetów) i zyskał 100% wnioskowanego dofinansowania. Na dodatek nasz projekt uzyskał najwyższą kwotę dofinansowania, spośród wszystkich zakwalifikowanych. Druga w kolejności kwota dofinansowania wynosi niespełna 6,2 mln zł – cieszy się Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza UWM ds. inwestycyjno-technicznych.
Całkowity koszt termomodernizacji wynosi ok. 15,4 mln zł. W tym jest udział własny UWM wynoszący niewiele ponad 3 mln zł. Wszystkie prace muszą się zakończyć do 30.04.2016 r.
Co składa się na planowaną termomodernizację? Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, poddaszy. Tam, gdzie trzeba wymienione zostaną okna i drzwi. Zmodernizowana zostanie instalacja c.o.(wymiana grzejników na nowe, z zaworami termostatycznymi). W budynku przy ul. Szrajbera, zostaną natomiast zainstalowane zawory przy istniejących grzejnikach. Unowocześnione będą 3 węzły cieplne budynków Oczapowskiego 2, 4 i 5 i pl. Cieszyński 1, zasilane z niedawno całkowicie zmodernizowanego węzła grupowego w „Starej kotłowni”. Każdy węzeł otrzyma automatykę regulacyjną do okresowego wyłączania ogrzewania oraz do rozliczeń. W sanitariatach będą baterie energooszczędne, a ponadto w budynku, przy ul. Szrajbera 11 i pl. Cieszyńskim 1 energooszczędne lampy LED zastąpią żarówki .
Termomodernizacja zostanie przeprowadzona ze szczególną dbałością o środowisko naturalne. Finansowana jest ze środków zarządzanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a to zobowiązuje. Z uwagi na lokalizację budynków, w otoczeniu parkowym, wskazane było przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologiczno-chiropterologicznej. Podjęte zostaną działania, które pozwolą uniknąć jakichkolwiek szkód w populacji lokalnych gatunków ptaków i nietoperzy. To również jest jeden z elementów „Green University”.
Budynki przewidziane do termomodernizacji objęte są opieką konserwatorską. Projektant będzie musiał uzyskać od wojewódzkiego konserwatora zabytków stosowne pozwolenie. Zarówno projekt, jak i prace budowlane będą prowadzone ze szczególną dbałością o zachowanie historycznego charakteru budowli Kortowa. Wszak nasz kampus jest najpiękniejszy w Polsce.
Przewidywana, łączna oszczędność energii powinna wynieść 1,7 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę nieprzewidziane wydatki, a takie pojawiają się zawsze, gdy remontuje się stare budynki, władze Uniwersytetu szacują, że nasz udział własny, w termomodernizację, spłaci się już po 3-4 latach.
- Termomodernizacja to nie jedyne działania, mające na celu odnowienie kampusu i ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej wynikające z programu „Green University”. Wkrótce spodziewamy się kolejnych efektów naszych prac - podkreśla dr Aleksander Socha, kanclerz UWM, inicjator termomodernizacji.

lek

w kategorii