Green University od teorii do działania

Aż 12 mln zł otrzyma UWM na termomodernizację. To oznacza, że nasz program „Green Univertsity” wchodzi do realizacji.

Pieniądze przyznane UWM będą pochodzić z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, czyli z tzw. Mechanizmu Norweskiego. Termomodernizacją zostaną objęte budynki przy ul. Oczapowskiego 2, 4 (cały Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych), Oczapowskiego 5 (Nowa zootechnika), pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauk o Żywności) i ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki).
Wniosek będący realizacją jednego z założeń programu „Green University” promowanego i wdrażanego przez prof. Ryszard Góreckiego, rektora UWM, przygotowali i złożyli (jeszcze w sierpniu ub. r.) pracownicy pionu inwestycyjno-technicznego, podlegającego dr Aleksandrowi Sosze, kanclerzowi UWM.
- Na początku maja 2014 r. Komitet do spraw wyboru projektów zatwierdził listę rankingową, na której nasz projekt znalazł się na 20. miejscu, spośród 38 zakwalifikowanych (jedyny spośród uniwersytetów) i zyskał 100% wnioskowanego dofinansowania. Na dodatek nasz projekt uzyskał najwyższą kwotę dofinansowania, spośród wszystkich zakwalifikowanych. Druga w kolejności kwota dofinansowania wynosi niespełna 6,2 mln zł – cieszy się Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza UWM ds. inwestycyjno-technicznych.
Całkowity koszt termomodernizacji wynosi ok. 15,4 mln zł. W tym jest udział własny UWM wynoszący niewiele ponad 3 mln zł. Wszystkie prace muszą się zakończyć do 30.04.2016 r.
Co składa się na planowaną termomodernizację? Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, poddaszy. Tam, gdzie trzeba wymienione zostaną okna i drzwi. Zmodernizowana zostanie instalacja c.o.(wymiana grzejników na nowe, z zaworami termostatycznymi). W budynku przy ul. Szrajbera, zostaną natomiast zainstalowane zawory przy istniejących grzejnikach. Unowocześnione będą 3 węzły cieplne budynków Oczapowskiego 2, 4 i 5 i pl. Cieszyński 1, zasilane z niedawno całkowicie zmodernizowanego węzła grupowego w „Starej kotłowni”. Każdy węzeł otrzyma automatykę regulacyjną do okresowego wyłączania ogrzewania oraz do rozliczeń. W sanitariatach będą baterie energooszczędne, a ponadto w budynku, przy ul. Szrajbera 11 i pl. Cieszyńskim 1 energooszczędne lampy LED zastąpią żarówki .
Termomodernizacja zostanie przeprowadzona ze szczególną dbałością o środowisko naturalne. Finansowana jest ze środków zarządzanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a to zobowiązuje. Z uwagi na lokalizację budynków, w otoczeniu parkowym, wskazane było przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologiczno-chiropterologicznej. Podjęte zostaną działania, które pozwolą uniknąć jakichkolwiek szkód w populacji lokalnych gatunków ptaków i nietoperzy. To również jest jeden z elementów „Green University”.
Budynki przewidziane do termomodernizacji objęte są opieką konserwatorską. Projektant będzie musiał uzyskać od wojewódzkiego konserwatora zabytków stosowne pozwolenie. Zarówno projekt, jak i prace budowlane będą prowadzone ze szczególną dbałością o zachowanie historycznego charakteru budowli Kortowa. Wszak nasz kampus jest najpiękniejszy w Polsce.
Przewidywana, łączna oszczędność energii powinna wynieść 1,7 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę nieprzewidziane wydatki, a takie pojawiają się zawsze, gdy remontuje się stare budynki, władze Uniwersytetu szacują, że nasz udział własny, w termomodernizację, spłaci się już po 3-4 latach.
- Termomodernizacja to nie jedyne działania, mające na celu odnowienie kampusu i ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej wynikające z programu „Green University”. Wkrótce spodziewamy się kolejnych efektów naszych prac - podkreśla dr Aleksander Socha, kanclerz UWM, inicjator termomodernizacji.

lek

w kategorii