Gratulacje dla najlepszych absolwentów WNE

absolwentki stoją na schodach
Sześćset osiemdziesiąt sześć osób ukończyło Wydział Nauk Ekonomicznych w ubiegłym roku. Niestety tylko pięć z nich mogło wziąć udział we wręczeniu gratulacji najlepszym absolwentom (1.02.).

Piątka najlepszych absolwentów WNE z rocznika 2021 to same panie. Najlepszą średnią ocen z całych studiów – 4,93 – wypracowała Agnieszka Polonis – absolwentka ekonomii II st. Drugi wynik osiągnęła Dominika Olbryś, też po ekonomii, ale I st. – 4,91, trzecia była Agata Margalska – po ekonomii II st. – 4,81. Na zarządzaniu najlepszą średnią miały absolwentki specjalności rachunkowość i zarządzanie II st. – Monika Kozicka i Katarzyna Kozłowska – obie 4,84.

Agnieszka Polonis pochodzi z Biskupca. Tam skończyła liceum. Wybrała ekonomię, bo w liceum uczestniczyła w młodzieżowym projekcie organizowanym przez Szkołę Główną Handlową i Narodowy Bank Polski.

- Studia? Były dość trudne, ale na wszystko znajdowałam czas – zapewnia Agnieszka.

Poza tym, że się cały czas dobrze uczyła, to udzielała się jeszcze jako wolontariuszka. Co dalej? Latem ub. roku Agnieszka dostała się na staż do olsztyńskiego oddziału NBP. Jego dyrektor Kamil Iwankiewicz (też absolwent WNE) przyznaje, że był mile zaskoczony tym, iż jako członek Rady Patronackiej WNE będzie gratulować swej pracownicy, najlepszej absolwentce rocznika 2021.

- Pamiętam Agnieszkę doskonale, bo najlepiej ze wszystkich przeszła rekrutację na staż, a staże w NBP otrzymują tylko najlepsi. Pani Agnieszko, widzę panią u nas po stażu – zadeklarował dyrektor i to przy świadkach.

Dominika Olbryś pochodzi z okolic Mrągowa. Skończyła Technikum Ekonomiczne i studia były dla niej kontynuacja ścieżki, którą wybrała już wcześniej. Dominika też przyznaje, że studia są trudne, ale ucząc się systematycznie, radzi sobie dobrze i na dodatek jeszcze pracuje. W planach ma studia na II st.

Agata Margalska jest z Olsztyna. Ekonomia to była jej opcja zapasowa. Mierzyła w medycynę. Studiowanie ekonomii szybko ją jednak wciągnęło. Już pracuje w biurze rachunkowym, ale…

- Stawiam na rozwój osobisty, więc na tych studiach pewnie się nie skończy – mówi.

Katarzyna Kozłowska jest z Kętrzyna, w którym skończyła Technikum Ekonomiczne. Już pracuje w PZU.

- Mieliśmy sporo przedmiotów związanych z ubezpieczeniami i widzę, że dobrze się w tym czuję – twierdzi.

Jej koleżanka Monika Kozicka, szczytnianka, po Technikum Handlowym, też już pracuje, w biurze rachunkowym.

Absolwentki, chociaż najlepsze, zgodnie twierdzą, że studia nie były łatwe i trzeba się było dużo uczyć. Wszystkie pracę znalazły bez problemów. Większość stoi jeszcze przed wyborem drogi życiowej, ale jak zapewniają, życie prywatne już mają uregulowane. W końcu są po ekonomii i zarządzaniu.

- Nie mogliśmy zaprosić wszystkich absolwentów ze względu na ograniczenia sanitarne – wyjaśnia dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, dziekan WNE. - Na naszym wydziale zdalna nauka nie spowodowała istotnych zmian w liczebności studentów i poziomie nauczania. Chociaż widzimy, że na II st. średnia ocen wzrosła o 0,2 w porównaniu z czasami sprzed pandemii, a zainteresowanie kandydatów rośnie. Zgadzam się z opinią absolwentek, że studnia na ekonomii i zarządzaniu są trudne. To studia interdyscyplinarne. Studenci muszą opanować wiedzę z przedmiotów ścisłych, jak np. z matematyki, statystyki i z przedmiotów społecznych. Zakres wiedzy jest więc szeroki – informuje dziekan.

W uroczystości wziął udział także Michał Ćwiekowski - dyrektor oddziału korporacyjnego ING Bank Śląski w Olsztynie (również absolwent WNE). Jak przyznał, większość jego zespołu to absolwenci olsztyńskiego uniwersytetu. Jakie kompetencje młodych pracowników są dla niego kluczowe? - Oczekujemy od nich, aby chcieli się uczyć i rozwijać, aby mieli ambicję coś osiągać w życiu. I to chyba jest wspólna cecha absolwentów WNE, których szukamy i zatrudniamy - zaznacza Michał Ćwiekowski.

*   *   *

Kilka dni później (18.02.) do grona wyróżnionych dołączyła Aleksandra Kownacka, absolwentka zarządzania I st. Aleksandra w czasie studiów osiągnęła średnią w wysokości 4,78. W nagrodę za wytrwałą i owocną pracę otrzymała nagrodę pieniężną Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu. Wręczył ją jej uroczyście jego prezes Marcin Burza.

w kategorii