Głosuj na Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku

Katarzyna Bikowska, pracownica Biblioteki Uniwersyteckiej została Bibliotekarzem roku 2013 woj. warmińsko-mazurskiego. Teraz reprezentuje nas w konkursie ogólnopolskim.

To już 4 edycja konkursu na Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W tym roku nasze województwo reprezentuje pracownik UWM - Katarzyna Bikowska.

Katarzyna Bikowska pracuje w Kolekcji Nauk Humanistycznych Biblioteki Uniwersyteckiej. Zajmuje się kształtowaniem księgozbioru kolekcji oraz obsługą czytelników. Jest organizatorem „Biblioteki Kulturalnej", podczas której odbywają się pokazy filmowe oraz wykłady popularnonaukowe związane z tematyką filmową i muzyczną.

Jako bibliotekarz dziedzinowy, Katarzyna Bikowska prowadzi i redaguje portal, na którym zamieszczane są informacje dotyczące kina, filmu i muzyki. Ze spotkań „Biblioteki Kulturalnej" korzystają też osoby spoza Uniwersytetu. Wpływa to pozytywnie na wizerunek Biblioteki Uniwersyteckiej, która stara się integrować ze społecznością Olsztyna. Katarzyna Bikowska prowadziła także badania ankietowe dotyczące satysfakcji użytkowników z usług Biblioteki Uniwersyteckiej. Ponadto współpracuje z lokalnymi mediami: olsztyńskim radiem, TV Kortowo i „Kurierem Olsztyńskim" promując kulturotwórczą misję Biblioteki.

Formuła konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą pracować w różnych typach bibliotek. Oceniane są ich dokonania z różnych obszarów aktywności zawodowej w 2013 r. Ważne jest, aby wykraczały one poza najbliższą, lokalną społeczność, a także służyły promocji czytelnictwa i bibliotek. Istotnym celem konkursu jest wyłonienie kreatywnych osób ze środowiska bibliotekarzy i budowanie nowego, dynamicznego wizerunku zawodu.

Konkurs składa się z dwóch etapów W pierwszym, zarządy okręgów wybierają Bibliotekarzy Roku poszczególnych województw. Zwycięzcy przechodzą do etapu drugiego i jako finaliści biorą udział w ogólnopolskim otwartym plebiscycie internetowym, wyłaniającym Bibliotekarza Roku 2013 w skali kraju. Głos na naszego reprezentanta można oddać TUTAJ.

Plebiscyt internetowy trwa od 10.04 do 14.05

w kategorii