Głosuj na ks. dr. Tomasza Garwolińskiego

Ks. dr Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki WSD MW "Hosianum" i Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, otrzymał tytuł Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2017 i kandyduje do tytułu ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku.

Ks. dr Tomasz Garwoliński jest dyrektorem Biblioteki Wydziału Teologii UWM i Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”. Tytuł Warmińsko-Mazurskiego Bibliotekarza Roku 2017 przyznał mu Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Olsztynie, który zgłosił go do ogólnopolskiego plebiscytu na Bibliotekarza Roku. Jeszcze nigdy żaden ksiądz bibliotekarz nie zwyciężył w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ks. dr Garwoliński jest pierwszym duchownym uhonorowanym tym tytułem.

Ks. dr. Garwoliński jest teologiem i bibliotekarzem, badaczem i popularyzatorem zajmującym się przede wszystkim starymi drukami i historią książki na Warmii. Dba o stan zbiorów i należyte ich przechowywanie oraz odpowiednie opracowanie i udostępnianie. W latach 2000-17 uzyskał kilka dotacji w wysokości ok. 1,5 mln zł. To pozwoliło przeprowadzić konserwację zabytkowego księgozbioru biblioteki „Hosianum”. W 2017 r. doprowadził do porozumienia między seminarium a UWM w sprawie funkcjonowania bibliotek obu instytucji w jednym systemie biblioteczno-informacyjnym. Aktualnie kieruje zespołem, który porządkuje, opracowuje rękopisy muzyczne z XVIII i XIX w. i zamierza nagrać je na płytę.

W 2017 r. ks. Tomasz Garwoliński uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie rozprawy „ Dawna książka w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianumw Olsztynie”. Redaguje profil Biblioteki „Hosianum” na Facebooku. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, tekstów popularyzatorskich  i wystąpień na konferencjach. Dr T. Garwoliński prowadzi zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów, lekcje biblioteczne z wiedzy o starych drukach dla uczniów szkół z województwa, a także działalność popularyzatorską na ten temat w mediach lokalnych (TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio Plus, „Gazeta Olsztyńska”, „Gość Niedzielny – Posłaniec Warmiński”) i ogólnopolskich (Polskie Radio – Dwójka, Teleexpress, TVP Info, RMF).
Organizuje lub współorganizuje wystawy z MBP i WBP w Olsztynie oraz instytucjami kultury w regionie. Od 2014 r., we współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną organizuje konkurs pięknego czytania Biblii dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z województwa.
Udziela się w wielu  instytucjach regionalnych. Pełni funkcje przewodniczącego Rady Społecznej MBP w Olsztynie i zastępcy przewodniczącego Rady Muzeum M. Kopernika we Fromborku.

Jest opiekunem praktyk studentów bibliotekoznawstwa i prowadzi seminaria szkoleniowe dla bibliotekarzy. Od 2007 r. współorganizuje  walne zgromadzenia Federacji „Fides”.W l. 2016-2017 jako duszpasterz bibliotekarzy warmińsko-mazurskich zorganizował dla nich pielgrzymki  do Gietrzwałdu.

Miłośnik muzyki klasycznej i filmowej.

Aby zagłosować na ks. dr Tomasza garwolińskiego kliknij tutaj

opr. lek

w kategorii