GISday w Olsztynie

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM zaprasza na GISday – święto miłośników GIS.

Impreza odbędzie się 20 listopada (środa) w budynku Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Kortowie przy ul. Prawocheńskiego 15. Przedsięwzięcie realizują Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej. 

Tegoroczny GISday został połączony z ogólnopolską konferencją INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER GIS, w ramach której odbędą się wykłady specjalistów, prezentacje studentów, doktorantów i młodych naukowców wykorzystujących Systemy Informacji Geograficznej w swoich pracach.

W programie GISday m.in. geopodchody, konkursy, targi wystawiennicze sponsorów, pokazy technologii LIDAR oraz bezzałogowego aparatu latającego, profesjonalne szkolenie Autoprezentacja/Wystąpienia publiczne. Zostaną także poprowadzone warsztaty pracy z aplikacją ArcGIS.

Specjalnie z myślą o studentach 18 listopada zaplanowano geopodchody, których wyniki zostaną ogłoszone na środowej konferencji (więcej w zakładce geopodchody).

GISday już od 1987 roku ma charakter globalny i jest częścią Tygodnia Świadomości Geograficznej.

Zachęcamy  studentów, doktorantów oraz pracowników do czynnego udziału w konferencji (referat, poster).

Więcej informacji: http://fotogrametria.uwm.edu.pl/gisday_olsztyn/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=464

w kategorii