Geoinżynieria z nowymi uprawnieniami doktorskimi

dziekanat Wydziału Geoinżynierii
Centralna Komisja do spraw stopni i tytułów przyznała UWM uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Dyscyplina ta jest reprezentowana na Wydziale Geoinżynierii UWM. Dyrektorem dyscypliny i zespołu naukowego ds.geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej jest dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM.

- Bardzo się z tego powodu cieszymy. To podnosi nasz prestiż i otwiera nowe możliwości współpracy tak na szczeblu krajowym jak i zagranicznym. O przyznanie nam uprawnień do nadawania doktoratów wystąpiliśmy we wrześniu ub. r. Złożenie wniosku poprzedziły wielomiesięczne przygotowania, na które złożyło się opracowanie dokumentacji obejmującej m.in. nasze osiągnięcia na wielu polach i potencjał, którym dysponujemy. Bardzo się w to zaangażował prof. Ryszard Źróbek, dr hab. Krystyna Kurowska i dr hab. Agnieszka Szczepańska – wspomina prof. Renigier-Biłozor.

Dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna to wiele różnych nauk obejmujących m.in. wycenę nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie przestrzenią, planowanie przestrzeni, marketing i promocję miast i regionów. Zajmujący się nimi naukowcy używają do jej rozwijania wielu nowoczesnych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji.

- Chociaż nasza dyscyplina jest zaliczana do dziedziny nauk społecznych to blisko nam i do nauk technicznych, i ekonomicznych - dopowiada prof. Renigier–Biłozor.

Na Wydziale Geoinżynierii po reformie systemu szkolnictwa wyższego reprezentowane są 3 dyscypliny: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo oraz dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Teraz już wszystkie mają uprawnienia do nadawania doktoratów.

Obecnie na UWM 21 dyscyplin ma uprawnienia do nadawania doktoratów i 15 do nadawania habilitacji.

lek

w kategorii