Geodezja na UWM trzecia w Polsce

studentka podczas zajęć w terenie
Fundacja Perspektywy ogłosiła ranking studiów inżynierskich. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM zajął 3. miejsce.

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 dotyczy 26 polskich uczelni. Wskazuje najlepsze wedle tego pisma studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera. Łącznie oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Ranking objął 311 najlepszych programów studiów prowadzonych na 288 wydziałach w 26 badanych uczelniach.

W pierwszej trójce poszczególnych zestawień znalazł się Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM. W kategorii „geodezja i kartografia" zajął trzecie miejsce zaraz za Politechniką Warszawską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą. Wyprzedziliśmy Wojskową Akademię Techniczną oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Nasz wydział uzyskał 82,57 punktów.

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM znalazł się także w rankingu na 23 miejscu w kategorii „budownictwo". Jeszcze 2 wydziały UWM zostały ujęte w rankingu. Wydział Matematyki i Informatyki UWM zajął 30 miejsce w kategorii „Informatyka", Wydział Nauk Technicznych 26 miejsce w kategorii Mechanika i Budowa Maszyn.

Liderami wśród uczelni są: Politechnika Warszawska (12 najlepszych programów), Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska (po 3 programy) oraz Politechnika Śląska (2 programy).

Zasady rankingu i kryteria opracowała kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. Do oceny studiów użyto łącznie 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Były to m.in. opinie kadry akademickiej o studiach, badanie opinii pracodawców, sprawdzanie ekonomicznych losów absolwentów, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, liczba patentów, cytowań i publikacji oraz dostępność wykwalifikowanych kadr.

Ranking adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce będą wybierać uczelnię oraz kierunek studiów.

opr. syla