Fundacja Dietrichów nagrodziła germanistów

Claudia Wemhoff i Dominik Rudziński
Claudia Wemhoff i Dominik Rudziński - absolwenci germanistyki na UWM to tegoroczni laureaci nagrody Fundacji im. Marii i Georga Dietrichów

Już po raz ósmy Fundacja Georga i Marii Dietrichów z Offenburga przyznała nagrody za najlepszą pracę dyplomową i magisterską, napisane i obronione przez studentów filologii germańskiej.

Promotorki tegorocznych prac nominowały do nagrody dwie prace licencjackie oraz dwie prace magisterskie. Jury wyłonione spośród pracowników Katedry Języka Niemieckiego oraz Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych uznało, że jedna z nominowanych prac licencjackich, a także jedna praca magisterska zasługują na wyróżnienie ich nagrodą niemieckiej fundacji.

Zatem tegoroczni laureaci to pani mgr Claudia Wemhoff, która napisała pod okiem dr hab. Anety Jachimowicz, prof. UWM pracę magisterską pt. „Avantgardistische Prosa von Frauen in Österreich nach 1918“ (Awangardowa proza kobiet w Austrii po 1918 roku) oraz lic. Dominik Rudziński, autor pracy licencjackiej pt.„Phraseme mythologischen Ursprungs im heutigen Sprachgebrauch” (Frazeologizmy pochodzenia mitologicznego (mitologizmy) w użyciu codziennym), nad którą opiekę naukową objęła dr hab. Joanna Targońska.

Nagrody w wysokości 250 euro oraz dyplomy gratulacyjne zostaną wręczone laureatom w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Humanistycznym.

Fundacja Dietrichów to fundacja założona przez Marię i Georga Dietricha z Offenburga w Niemczech, którzy byli organizatorami pomocy dla Polski w czasie stanu wojennego, a potem przez wiele lat działali na rzecz pojednania niemiecko-polskiego, wspierając m.in. szkoły i UWM. Obecnie fundacja finansuje m.in. bezpłatne staże w Offenburgu dla studentów germnistyki.

aj

w kategorii