Forum mleczarskie obradowało w Olsztynie

uroczyste otwarcie forum
Najnowsze rozwiązania technologiczne oraz nowe trendy w mleczarstwie to główne tematy sympozjum Technika i technologia w przemyśle mleczarskim, które po raz 26. zorganizował Wydział Nauki o Żywności UWM.

Na zaproszenie naukowców z Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 13 czerwca do Olsztyna przyjechali przedstawiciele największych polskich zakładów przetwórstwa mleka. Trzydniowe sympozjum pod hasłem Technika i technologia w przemyśle mleczarskim posłuży do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz diagnostycznych w branży mleczarskiej. Organizatorzy zaplanowali 5 sesji wykładowych oraz zwiedzanie zakładu Schwarte Processing w Olsztynie, jednego z europejskich liderów w zakresie produkcji zbiorników i aparatury do magazynowania i przetwarzania płynnych spożywczych substancji.

- Celem spotkania jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Wydziałem Nauki o Żywności a przemysłem mleczarskim oraz firmami pracującymi na rzecz mleczarstwa. W tym roku gościmy przedstawicieli 50 firm mleczarskich i 25 firm pracujących na rzecz mleczarstwa. Zaprosiliśmy również specjalistów związanych z marketingiem branży spożywczej. Przyjechała do nas także grupa naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – mówi współorganizator sympozjum prof. Bogusław Staniewski, kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM.

Technika i badania naukowe

W tym roku organizatorzy zmienili trochę formułę spotkania. Oprócz dyskusji, jak najlepiej przenieść najnowsze technologie i techniki bezpośrednio do zakładów mleczarskich, uczestnicy wysłuchają cyklu wykładów plenarnych omawiających sprawy branży mleczarskiej na tle przemysłu spożywczego oraz rynek produktów spożywczych.

- Chcemy zorganizować panele dyskusyjne, aby wymieniać się spostrzeżeniami, co jest najbardziej potrzebne teraz branży mleczarskiej, w którą stronę powinny iść nasze badania. Sytuacja na rynku mleczarskim zmienia się. Światowym trendem jest produkowanie żywności kierowanej nie tylko do konsumentów z określonymi dolegliwościami ale też do konkretnych grup wiekowych, np. do seniorów. M.in. nasza katedra zajmuje się obecnie opracowywaniem nowych technologii i produktów na potrzeby zmieniającego się rynku konsumenckiego – dodaje prof. B. Staniewski.

Potentat w kształceniu kadr branży mleczarskiej

Nieprzypadkowo branża mleczarska spotyka się w Olsztynie. Kortowski Wydział Nauki o Żywności to krajowy lider w kształceniu kadr dla przemysłu mleczarskiego. Większość prezesów i dyrektorów polskich mleczarni to absolwenci wydziału. Naukowcy z WNoŻ są autorami kilkunastu receptur serów dojrzewających oraz twarogów produkowanych w zakładach przemysłu mleczarskiego całej Polski. Mają też na koncie wiele opatentowanych rozwiązań technologicznych stosowanych w przemyśle mleczarskim. Od 2014 r. do 2017 łącznie naukowcy z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością uzyskali 10 patentów, m.in. dotyczących sposobu uzyskania kefiru, jogurtu, serów twarogowych. Aż 5 patentów zostało uzyskanych za granicą.

Wydział prowadzi także, wspólnie z firmą Obram, będącej częścią międzynarodowego koncernu Tetra Pak kształcenie dualne, gdzie studenci część zajęć odbywają w firmie, nabywając już w trakcie studiów praktycznych zawodowych umiejętności. Obecnie naukowcy z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością  przygotowują wspólnie z naukowcami z Chin projekt badawczy także dotyczący przetwórstwa mleka.

W uroczystym otwarciu sympozjum uczestniczyli rektor UWM prof. Ryszard Górecki; prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności; prof. Bogusław Staniewski, kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością UWM. W forum udział biorą także reprezentanci Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, redaktorzy prasy branżowej.

Dobrym duchem sympozjum, zaangażowanym od początku w jego organizację jest mgr inż. Hanna Nowak z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością.

mah