Food Talk, czyli porozmawiajmy o żywności

Wykłady i zajęcia w nowoczesnych laboratoriach to propozycja Wydziału Nauki o Żywności UWM skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich. Naukowcy chcą w przystępny sposób przekazać wiedzę na temat żywności według zasady „od pola do stołu”.

Zajęcia prowadzone w wydziałowych salach wykładowych i laboratoriach to stała propozycja w kalendarzu działań realizowanych przez pracowników Wydziału Nauki o Żywności UWM kierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich. Food Talk ma za zadanie przystępnie przekazać wiedzę na temat żywności i żywienia w szerokim rozumieniu „od pola do stołu”.

W programie Food Talk znalazło się ponad 30 tematycznych warsztatów, wykładów i ćwiczeń, przygotowanych przez nauczycieli akademickich z Wydziału Nauki o Żywności. W przedsięwzięcie zaangażowane są wszystkie katedry wydziału, a program zajęć jest ciekawy i różnorodny. W niektóre działania włączani są również studenci, reprezentanci kół naukowych działających przy wydziale.

Wśród propozycji zagadnień w programie Food Talk znalazły się tematy związane z zaburzeniami odżywiania, wartościami odżywczymi rodzimych tzw. superowoców, ekologiczną produkcją mięsa, bezpieczeństwem wyrobów spożywczych czy żywnością tradycyjną i regionalną.

Miłośnicy czekolady dowiedzą się, dlaczego temperuje się czekoladę i jak powstają praliny. Nauczą się też przygotowania „zdrowych” przekąsek z czekolady. Mięsożercy przygotują kiełbasę i konserwę mięsną, a wegetarianie odkryją zalety świdośliwy, jagody kamczackiej, rokitnika i dzikiej róży. Podczas zajęć poświęconych zmysłom, naukowcy opowiedzą, jak działają np. smak i węch oraz umożliwią zbadanie własnej wrażliwości sensorycznej. Można będzie zwiedzić wydziałową halę technologiczną z maszynami i urządzeniami do produkcji większości wyrobów mleczarskich i pracownię mikrobiologiczną.

O żywności można rozmawiać w bardzo szerokim ujęciu, rozpoczynając od doboru surowca, przechodząc przez różnorodne technologie i techniki produkcji, w tym również stosowane w gastronomii, po bezpieczeństwo i jakość żywności, dobór opakowań, zagospodarowanie odpadów.

- Proponowana tematyka zajęć, w zależności od tematu, może być realizowana w formie wykładu, warsztatu, w formie on-line, bądź w szkole - podkreśla dr inż. Katarzyna Staniewska z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności WNoŻ, koordynator programu.

- Każdorazowo, indywidualnie ustalamy program wizyty, tak, żeby młodzież nie czuła się wiedzą przytłoczona. Mamy nadzieję pobudzić w młodych ludziach zmysł świadomego konsumenta żywności, a może też zarazić pasją do nauki o żywności i żywienia człowieka, którą naturalnie można rozwijać wybierając kierunki studiów związane z ofertą dydaktyczną naszego wydziału – dodajedr Staniewska.

Jak zaznacza dr Staniewska, propozycja Food Talk, to reaktywacja i kompilacja wcześniejszych działań związanych z przekazywaniem wiedzy o żywności i żywieniu, które zostały częściowo zawieszone na okres pandemii. Na potrzeby programu Food Talk został utworzony interaktywny folder z informacjami o przedsięwzięciach wydziału adresowany do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, który trafia właśnie do szkół partnerskich.

Food Talk to jedna z inicjatyw związanych z promowaniem wiedzy o żywności i zdrowym odżywianiu prowadzona przez kadrę WNoŻ we współpracy ze studentami.

Na początku maja startuje 4. edycja Dni Świadomości Żywieniowej, cykl wykładów on-line organizowanych z powodzeniem przez studenckie Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej. O żywności będzie można również porozmawiać z przedstawicielami WNoŻ 20 maja podczas uniwersyteckiej akcji promocyjnej Spotkajmy się w Kortowie, a we wrześniu podczas Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Ogólnopolskiego Święta Sera – Festiwalu Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa.

Szczegółowa tematyka wykładów i warsztatów Food Talk: Czytaj więcej - Food Talk PDF

mah

w kategorii