Filozofia wieczorową porą

Czy lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem czy szczęśliwym głupcem? Wykładu o szczęściu nieszczęśnie słuchała grupa 80 pilnych uczniów podczas drugiego spotkania Wieczorówki filozoficznej (19.01.).

Wieczorówka filozoficzna to wspólna inicjatywa wykładowców Instytutu Filozofii UWM i aktorów Sceny Margines przy olsztyńskim teatrze im. Stefana Jaracza. Została pomyślana jako cykl lekcji, w konwencji szkoły z lat 60. XX w. Uczniowie otrzymują tarcze szkolne przypinane agrafkami do rękawów, są dyżurni z opaskami, temat lekcji zapisuje się kredą na starej tablicy. Salą lekcyjną staje się foyer Dużej Sceny. Wykładowcy Instytutu Filozofii przedstawiają wybrane dylematy współczesności, a następnie aktorzy czytają filozoficzne teksty.

- Pomysł wieczorówki narodził się spontanicznie, latem. Scena Margines wymyśliła tarcze uczniowskie, opaski dyżurnego, odznaki wzorowego ucznia. Natomiast wybór tematów pozostawiliśmy wykładowcom z Instytutu Filozofii. Zaplanowaliśmy cykl 4 lekcji, ale drzwi mamy otwarte i pojawiają się już kolejne propozycje. Kim są uczniowie? Mocno zaangażowali się aktorzy z teatru im. Jaracza, przychodzą studenci, mieszkańcy Olsztyna. Jesteśmy zaskoczeni frekwencją; na pierwszą lekcję przyszło ok. 50 osób i musieliśmy dostawiać krzesła, dziś spodziewamy się nawet 80 osób – wyjaśnia Katarzyna Purłan, specjalistka ds. promocji i organizacji Sceny Margines (na zdj.).

- Chcemy zrobić z takich spotkań ambitną rozrywkę – dodaje dr hab. Andrzej Kucner, dyrektor Instytutu Filozofii.

Na pierwszy ogień poszedł nihilizm, o którym lekcję poprowadził Andrzej Kucner. Kolejny temat - „O szczęściu nieszczęśnie” zapisał na tablicy dr hab. Jacek Sobota z Zakładu Antropologii Filozoficznej, Filozofii Kultury i Estetyki Instytutu Filozofii jako "docent". Podstawą do dyskusji stały się opowiadanie Stanisława Lema Kobyszczę oraz opowiadanie Druga przepowiednia autorstwa Jacka Soboty.

„Docent” Sobota wysoko postawił poprzeczkę, rzucając uczniom pytanie, czy lepiej być nieszczęśliwym mędrcem czy szczęśliwym głupcem. Czytane przez aktorów opowiadania także nie pomogły w odpowiedzi. Podczas dyskusji klasie nie udało się wypracować zgodnego stanowiska.

Kolejne spotkanie Wieczorówki filozoficznej 26 stycznia. Lekcję poprowadzi dr Jadwiga Błahut-Prusik; temat – Dostojewski na Manhattanie.

mah

w kategorii