Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022 – otwarta rejestracja

Horyzontalny Punkt Kontaktowy PR UE Polska Północna - Olsztyn poinformował, że Komisja Europejska otworzyła rejestrację na czwartą edycję Europejskich Dni Badań Naukowych i Innowacji, które odbędą się w dniach 28-29 września br. w formie online.

Europejskie Dni Badań Naukowych i Innowacji to coroczne sztandarowe wydarzenie Komisji Europejskiej poświęcone badaniom naukowym i innowacjom, gromadzące decydentów, naukowców, przedsiębiorców i opinię publiczną w celu debaty i kształtowania przyszłości badań naukowych i innowacji w Europie i poza nią.

Tegoroczny program obejmuje sesje na temat nowej Europejskiej Agendy Innowacji, Europejskiego Roku Młodzieży, bogactwa europejskiej kreatywności kulturowej, misji UE i wielu innych tematów.

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji znajduje się pod adresem: https://tiny.pl/9hm6g