Europa wspólnych wartości i celów. Polska w UE

Wszystkich, którym bliskie są wspólne europejskie wartości, zapraszamy na spotkanie pt. „Europa wspólnych wartości i celów. Polska w UE.”

W środę 8 maja, o godzinie 11 w Auli im. Profesora Mariana Gotowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie się spotkanie poświęcone Polsce w Unii Europejskiej pt. „Europa wspólnych wartości i celów. Polska w UE.” W spotkaniu weźmie udział m.in. Anna Modzelewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 

Partnerami wydarzenia są;

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

w kategorii