O EnFoodLife w Toruniu

Największe w Polsce konsorcjum naukowe EnFoodLife, którego koordynatorem jest UWM przygotuje narodowy program badawczy produkcji żywności wysokiej jakości.

W Toruniu odbyły się 22 i 23 marca spotkania grupy roboczej konsorcjum EnFoodLife, dotyczące współpracy samorządów i instytucji badawczych. Gośćmi Piotra Całbeckiego, marszałka woj. kujawsko-pomorskiego i Ryszarda Bobera, przewodniczącego temtejszego sejmiku byli m.in. prof. Ryszard Józef Górecki, rektor UWM i prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki . W spotkaniu brali też udział prof. Tadeusz Trziszka - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także Gustaw Marek Brzezin marszałek woj. warmińsko-mazurskiego.

Rektor Ryszard Górecki, w czasie swojej prezentacji, zainicjował opracowanie w Olsztynie Programu Badań i Rozwoju Nauk o Życiu. Uczestnicy spotkania w Toruniu ocenili, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma największy potencjał badawczo-edukacyjny w Polsce w tej sferze. Przedstawione plany organizacyjne odebrali jako wzór działań dla innych uczelni.

- Uznaliśmy, że głównym elementem zdrowego życia jest bezpieczna żywność. Ponieważ jesteśmy krajem, w którym produkcja żywności jest obszarem dominującym w gospodarce, to musimy produkować żywność wysokiej jakości, bezpieczną i prozdrowotną. Jest na to dofinansowanie unijne. Do naszej uczelni może trafić aż 100 mln zł - podkreślił rektor UWM.

W związku z tym musimy współpracować z urzędami marszałkowskimi oraz z firmami i instytucjami z zagranicy, aby to dofinansowanie otrzymać. Dlatego naszym zadaniem na najbliższe tygodnie jest opracowanie krajowego programu produkcji zdrowej żywności. W opracowanie tego programu muszą się włączyć jednostki badawcze uczelni, urzędy marszałkowskie, a przede wszystkim firmy. Ten program przedstawimy wszystkim marszałkom na krajowym posiedzeniu, ministerstwom gospodarki, rolnictwa i rozwoju wsi, zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Rektor Ryszard Górecki zgłosił propozycję powołania do życia Regionalnej Agendy Badawczej EnFoodQual - jako jednej z najważniejszych form organizacyjnych konsolidujących działania uczelni, miasta regionu, kraju i zagranicy. Takie agendy chcą także utworzyć u siebie uczelnie z Torunia, Bydgoszczy i Wrocławia.

Wszystkie te pomysły mają służyć pozyskaniu pieniędzy przeznaczonych na specjalistyczne badania. To będą konkretne rzeczy, pokazujące, jak żywność wiąże się z medycyną, jak żywność decyduje o przyszłości naszego życia – tłumaczy prof. Ryszard Górecki rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Z programu skorzystać mogą nie tylko naukowcy i konsumenci, EnFoodLife to także szansa dla rolnictwa i przetwórstwa. Program ma bardzo dużą szansę na finansowanie krajowe. Teraz trwają starania o wpisanie go do unijnego programu wspierającego projekty naukowe. Do wzięcia jest 3,5 mld euro - podkreśla Gustaw Marek Brzezin.

Rektor Górecki chciałby, aby dziekani wydziałów nauk o życiu UWM włączyli się w ten duży projekt z własnymi tematami badawczymi. W najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z dziekanami poświęcone konkretnym programom badawczym realizowanym z siedmiu różnych źródeł. W takie działania będą również włączani dziekani wydziałów nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych.

EnFoodLife to największe w Polsce konsorcjum naukowe, na dodatek wpisane na tzw. Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego koordynatorem jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Tworzy je 17 uczestników, z 6 województw, którzy łącznie mogą do niego delegować 1200 pracowników, w tym aż 800 naukowców. Zdaniem prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM porozumienie ma duże szanse na powodzenie, bo nie startuje od zera. Konsorcjum chce się specjalizować w badaniach naukowych związanych z następującymi dziedzinami życia: środowisko, ekologia, surowce, przetwórstwo, żywność, zdrowie, jakość życia. Ich celem będą wdrożenia do gospodarki. Jego członkowie już przygotowują projekty, aby nie tracić czasu i szans, gdy pojawią się pieniądze na ich realizację. Badania wszystkich jego członków są ze sobą powiązane i integrują badaczy ze społeczeństwem i gospodarką. Potwierdzeniem tego jest włączenie jego programu do strategii rozwoju regionów i ich inteligentnych specjalizacji uczestniczących w konsorcjum.

lek, Foto: www.kujawsko-pomorskie.pl

w kategorii