Emocje w języku, tekście i komunikacji

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję z cyklu „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji”.

Tegoroczna edycja pod hasłem Emocje w języku, tekście i komunikacji  odbędzie się w dniach 14-15 maja w Instytucie Polonistyki i Logopedii. Organizatorzy chcą naukową refleksją objąć status emocji we współczesnej komunikacji oraz sposoby ich przejawiania się w różnego rodzaju tekstach. Kwestie odnoszące się do najogólniej nakreślonych relacji między językiem (tekstem) a emocjami, między emocjami a uczestnikami komunikacji są głównymi zagadnieniami tegorocznej konferencji, w której udział wezmą  językoznawcy, psycholodzy, badacze języka mediów.

Organizatorzy chcą skupić się na następujących tematach:

- (nowe) formy wyrażania emocji w języku

- emocje w płaszczyźnie semantycznej i pragmatycznej wyrażeń

- emocje w strukturze sądów wartościujących

- komunikacyjne strategie emocjonalne

- językowe zachowania w obliczu sytuacji ekstremalnych

- emocjonalność języka polityki

- (nad)używanie wyrażeń ekspresywnych w przekazach dziennikarskich

- emocje w tekstach kultury

- język intymny – bliskość i miłość wyrażone w języku i tekście

- cyberemocje: emocjonalność w przekazie internetowym