Prof. Emil Pływaczewski doktorem honoris causa UWM.

prof. Emil Pływaczewski
Nowym doktorem honoris causa UWM został prof. Emil Pływaczewski, wybitny prawnik, kryminolog i dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Prof. Emil Pływaczewski tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  otrzymał za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk prawnych, w szczególności w dyscyplinie kryminologia oraz prawo karne oraz za promocję i życzliwe wspieranie funkcjonowania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wnioskiem o uhonorowanie prof. Emila Pływaczewskiego tą najwyższą godnością akademicką wystąpiły władze Wydziału Prawa i Administracji UWM. Uroczystość nadania tytułu honoris causa (15 października) była jednym z elementów obchodów XX-lecia UWM.

Zapraszamy także do wysłuchania relacji Radia UWM FM.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął obchody jubileuszu XX-lecia. Osiągnięcia uczelni to nie tylko postęp mierzony sukcesami i liczbami to także tradycja akademicka, której wyrazem jest 20. rocznica powołania do życia naszej uczelni. Częścią tradycji akademickiej jest także nadawanie tytułu doctora honoris causa, który nasza uczelnia universitatis scholarum et professorum kultywuje. Wierni zatem tradycji, w jubileuszu XX-lecia, nadajemy dziś doktorat honoris causa profesorowi Emilowi Pływaczewskiemu - rozpoczął uroczystośc prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Promotorem w postępowaniu był prof. Jerzy Kasprzak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM.

- Przedstawienie sylwetki naukowej prof. Emila W. Pływaczewskiego w krótkim wystąpieniu jest sprawą niezwykle trudną, gdyż profesor całe swoje życie zawodowe poświęcił działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej a także dydaktycznej - rozpoczął laudację prof. Jerzy Kasprzak.

Prof. Emil Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Prawa Karnego jest wybitnym uczonym, ściśle współpracującym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Powstały w 2000 r. Wydział Prawa i Administracji UWM, borykający się w początkowym okresie swojego istnienia z dużymi problemami kadrowymi uzyskał ze strony Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ogromne wsparcie tj. możliwość doktoryzowania, habilitowania, prowadzenia postępowań o tytuł profesorski naszych pracowników, wspólne konferencje, sympozja, programy badawcze itd. W tych wszystkich przedsięwzięciach brał czynny udział prof. Emil Pływaczewski.

- Jego wkład pracy w pomoc naszemu wydziałowi jest wręcz nieoceniony. Zawsze służył swoją pomocą wspierając nasze inicjatywy. Czynnie wspierał nasze starania o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania a następnie habilitowania. Wspólne inicjatywy naukowe i organizacyjne - konferencje, sympozja, programy badawcze - są już nawet trudne do wymienienia. Zawsze starał się uczestniczyć w ważnych dla wydziału i uczelni przedsięwzięciach i uroczystościach - zaznaczył prof. Jerzy Kasprzak.

Profesor Emil Pływaczewski specjalizuje się w dziedzinach prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Był stypendystą renomowanych fundacji na uniwersytetach w Kolonii, Würzburgu, Berlinie, Münster i Giessen, na uniwersytecie w Bernie oraz w Bazylei. Jest uznanym ekspertem w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jak również wiodącym przedstawicielem polskiej kryminologii zapraszanym na najbardziej prestiżowe zagraniczne kongresy i konferencje organizowane przez Radę Europy, Europejską Akademię Prawa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kryminologii, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego, Amerykańskie Stowarzyszenie Kryminologii a także inne zagraniczne, międzynarodowe i krajowe organizacje oraz instytucje.

Jest jedynym przedstawicielem polskiego środowiska naukowego, który czynnie uczestniczył we wszystkich kolejnych sześciu Kongresach ONZ nt. zapobiegania przestępczości i sprawiedliwości karnej (postępowania z przestępcami). Jest ponadto jedynym polskim kryminologiem, który od 1997 r. w USA i w Kanadzie wygłaszał referaty na kolejnych 21 największych na świecie forach kryminologicznych, tj. dorocznych konferencjach Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (ASC).

Profesor Emil Pływaczewski - w programie Erasmus Sokrates oraz w charakterze visiting profesor - wykładał łącznie na 64 prestiżowych zagranicznych uniwersytetach w 21 krajach. Profesor Pływaczewski prowadził również wykłady w instytucjach związanych z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w Niemczech, Holandii, Grecji, Indiach oraz USA w 2011 r. Jest autorem łącznie ponad 450 publikacji, 78 spośród nich zostało opublikowanych w prestiżowych wydawnictwach i periodykach naukowych m.in. w Austrii, Holandii, Niemczech, Chinach, Japonii, Grecji, USA, RPA, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Ponadto czynnie uczestniczył w 250 międzynarodowych kongresach, konferencjach oraz sympozjach (w tym w 163 zagranicznych). Był inicjatorem i współorganizatorem kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji i seminariów w Polsce. Inicjował i współorganizował na Wydziale Prawa UwB liczne konferencje i seminaria (m.in. polsko-japońskie, polsko-chińskie, polsko-niemieckie, polsko-tureckie, polsko-szwedzkie oraz polsko – brytyjskie. Współtworzył i twórczo rozwija Sieć Naukowo-Badawczą „Podlasie – Warmia i Mazury" z udziałem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

- Profesor jest również pomysłodawcą pionierskiego w skali krajowej naukowego europejskiej wydarzenia naukowego - Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Od początku swojej kariery naukowej wypromował kilkuset magistrów oraz 24 doktorów. Sfinalizowane prace doktorskie miały w większości kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i obywateli – podkreślał prof. Jerzy Kasprzak.

Profesor Emil W. Pływaczewski jest redaktorem naukowym i współautorem wielu serii wydawniczych oraz współautorem i redaktorem naukowym wielu opracowań monograficznych o doniosłym znaczeniu szczególnie z punktu widzenia zwiększenia efektywności zwalczania i dowodzenia wyższych form przestępczości. Należy do wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz organizacji naukowych. Przyczynił się do ukształtowania nowoczesnej strategii zwalczania wyższych form przestępczości w wymiarze krajowym oraz wypracowania i promocji polskich rozwiązań w zakresie nowych kierunków badań kryminologicznych w wymiarze międzynarodowym W wielu płaszczyznach wniósł także istotny wkład do rozwinięcia wiodącej aktualnie na świecie koncepcji zwanej evidence-based criminology, eksponującej praktyczne, interdyscyplinarne podejście do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.

Na szczególną uwagę zasługuje kierowanie przez profesora Emila Pływaczewskiego interdyscyplinarnymi projektami badawczymi z udziałem około 350 przedstawicieli nauki i praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Łączy się to także z jego działalnością w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW), której jest współzałożycielem, a od maja 2005 r. koordynatorem głównym.

- Przedstawione powyżej fakty, świadczące o ogromnym dorobku naukowym prof. zw. dr hab. Emila Pływaczewskiego, realnej współpracy i pomocy dla UWM, szczególnie Wydziału Prawa i Administracji, w pełni uzasadniają wniosek o nadanie Profesorowi tytułu Doktora Honoris Causa - podsumował prof. Jerzy Kasprzak.

Podczas uroczystości prof. Ryszard Górecki, rektor UWM pogratulował nie tylko nowemu doktorowi honoris causa, ale także pracownikom, którzy dzień wcześniej obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.
- Życzę wszystkim nauczycielom, a jest nas na naszym uniwersytecie ok. 2 tys., wielu sukcesów naukowych, satysfakcji oraz powodzenia w życiu osobistym – dodał rektor.

Na zakończenie uroczystości nowy doktor honoris causa podziękował za przyznanie tytułu.

- Jestem głęboko wzruszony i wyrażam wiele radości oraz wdzięczności, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nadał mi tę najwyższą godność. W Olsztynie czuję się jak u siebie w domu – dziękował prof. Emil Pływaczewski.

Wygłosił również wykład o "Roli kryminologii we współczesnym świecie - wybranych kierunkach badań kryminologicznych".

syla

Wyróżnienia i podziekowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

Podziękowania szefom Związków Zawodowych działających w naszym Uniwersytecie za zaangażowaną działalność na rzecz dobra Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

- dr inż. Maciej NEUGEBAUER - przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność“ w UWM w Olsztynie,

- dr inż. Zbigniew WARZOCHA - prezes Zarządu Uczelnianego ZNP w UWM w Olsztynie.

 

Podziękowania pracownikom za aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego w Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  mgr inż. Krystyna CIEŚLAR

- dr hab. inż. Sylwester CZAPLICKI

- dr inż. Cezary CZYŻEWSKI

- dr inż. Jacek MICHALAK

- dr hab. Renata MAKAREWICZ

- dr hab. inż. Jan STABRYŁA

 

Wyróżnione osoby, które wydały w roku 2016/2017 w naszym Wydawnictwie Uniwersyteckim najlepsze publikacje:

-      dr hab. inż. Tomasz POKÓJ

-      dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. UWM

-      dr hab. Irena MAKARCZYK

-      dr hab. Rafał WARŻAŁA

-      prof. dr hab. Maria BIOLIK

-      dr hab. Urszula DOLIWA

-      dr Katarzyna JAWORSKA

-      dr hab. Iwona MACIEJEWSKA, prof. UWM

-      dr Katarzyna ZAWILSKA

-      dr hab. inż. Piotr MARKOWSKI, prof. UWM

-      dr hab. inż. Katarzyna ŚMIECIŃSKA

-      ks. prof. dr hab. Marian MACHINEK