Ełk - pierwsza inauguracja

Niezwykle uroczyście przebiegała pierwsza inauguracja roku akademickiego na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych - najmłodszym wydziale UWM. Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku jest najmłodszym wydziałem UWM. Bieżący rok akademicki jest jego pierwszym, chociaż studenci UWM w Ełku to nie nowość. Wydział powstał bowiem z przekształcenia powstałego w 2001 r. Centrum Studiów Bałtyckich.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na tym wydziale odbyła się 5 października. Wzięło w niej udział całe kolegium rektorskie, co natychmiast zostało dostrzeżone przez uczestników uroczystości. Ostatnio bowiem pełny skład władz rektorskich gościł w Ełku na inauguracji pierwszego roku Centrum, czyli w 2001 r. Wśród gości byli m.in. Tomasz Andrukiewicz - prezydent Ełku, Stefan Węgłowski - przewodniczący ełckiej Rady Miasta i poseł Stanisław Orzechowski. Jak tradycja każe przemówienie wygłosił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM. Pogratulował studentom wyboru uczelni i życzył sukcesów w nauce. Zachęcał jednak, aby z rozsądkiem brali też udział w życiu studenckim. W tym roku w Ełku na I rok dostało się 59 studentów. Uczelnia uruchomiła dwa kierunki: administrację oraz geodezję i kartografię na studiach stacjonarnych I stopnia. W sumie na wydziale jest 130 studentów. Warunki, które przygotowała im uczelnia są naprawdę znakomite. Wszystkie trzy obiekty mieszczą się w zabytkowych, pokoszarowych budynkach gruntownie zmodernizowanych i przystosowanych do nowej funkcji. Także na wyposażenie w urządzenia i pomoce dydaktyczne studenci nie mogą narzekać, bo wszystko jest nowe. Zarówno poseł Andrzej Orzechowski jak i prezydent Ełku zabierając głos wyrazili nadzieję, że teraz wydział będzie się dynamicznie rozwijać. Zadeklarowali wolę współpracy i wszelką pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prezydent miasta ponadto zaoferował współpracę w organizacji praktyk dla studentów. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Florian Lempa z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Mówił o etyce w administracji. I chociaż poruszał ważne tematy, jego wykład zawierał także trochę humoru.

Film

lek

w kategorii